Använda musik som spelas på läkar- och tandläkarmottagningar

Ett besök hos läkaren eller tandläkaren är inte alltid förenat med en känsla av vällust. Hjälp dina patienter genom att skapa en trivsam och avkopplande atmosfär, både i väntrum och behandlingsrum.

Att spela musik är ett enkelt sätt att skapa stämning. Rätt vald musik kan ha en lugnande och avslappnande inverkan på dina patienter.

För att spela musik i din verksamhet behöver du en musiklicens från Stim. Det gäller oavsett om musiken streamas från internet, spelas från cd, radio, eller om du har en tv i lokalen. Om ni är flera personer som delar på lokalen så räcker det med att en av er har en licens.Det är den som driver verksamheten som tecknar licensen.

Vart går pengarna?

De pengar Stim tar in fördelar vi mellan dem som äger rättigheterna till musiken enligt upphovsrättslagen. Stim ägs av rättighetshavarna och är en ekonomisk förening som inte har något vinstintresse för egen del. De pengar vi inkasserar från licenstagarna fördelar vi individuellt till musikskaparna och musikförlagen.

Priser och villkor

Läs Stims priser och villkor för att se aktuella kostnader för en musiklicens.