Använda musik på arbetsplatser

Vill du ge dina anställda en kreativ och stimulerande arbetsmiljö? Ge dem då möjlighet att lyssna på musik på arbetsplatsen.

Om du som arbetsgivare erbjuder personalen möjlighet att lyssna på musik på jobbet behöver du en musiklicens från Stim. Detta gäller arbetsplatser med fler än 40 anställda varav minst 20 kan lyssna på musik.

Med en licens från Stim får man tillstånd att:

  • spela musik på personalfester (både inspelad och levande musik).
  • förse personalen med utrustning så att de kan spela musik genom exempelvis dator, radioapparater, cd-spelare, tv eller mobiltelefoner.
  • spela musik på kontor, i produktionshallar, entré, motionsrum, personalmatsal, konferensrum och andra gemensamma utrymmen.

Som arbetsgivare behöver du däremot inte musiklicens för den musikutrustning som de anställda själva tar med till arbetsplatsen.  

Vart går pengarna?

De pengar Stim tar in fördelar vi mellan dem som äger rättigheterna till musiken enligt upphovsrättslagen. Stim ägs av rättighetshavarna och är en ekonomisk förening som inte har något vinstintresse för egen del. De pengar vi inkasserar från licenstagarna fördelar vi individuellt till musikskaparna och musikförlagen.

Priser och villkor

Få reda på ditt pris genom att besöka vår sida för priser och villkor.