Använda musik i telefonväxel

Med musik i telefonväxeln medan din kund väntar på att bli framkopplad till rätt person kan väntan kännas både kortare och angenämare.

Med en licens från Stim får du tillstånd att spela väntemusik för dina kunder. Licensavgiften är baserad på förväntat antal samtal/år.

Vart går pengarna?

De pengar Stim tar in fördelar vi mellan dem som äger rättigheterna till musiken enligt upphovsrättslagen. Stim ägs av rättighetshavarna och är en ekonomisk förening som inte har något vinstintresse för egen del. De pengar vi inkasserar från licenstagarna fördelar vi individuellt till musikskaparna och musikförlagen.

Priser och villkor

Få reda på ditt pris genom att besöka vår sida för priser och villkor.

Blanketter 

Licensansökan (pdf)