Hårdare konkurrens om bakgrundsmusiken

Fler musikleverantörer och hårdare konkurrens från royaltyfri musik. Så ser utvecklingen ut inom bakgrundsmusiken, som vi hör på gym, barer och restauranger.

– Vi utmanas av den friköpta musiken. Men när de som använder bakgrundsmusik i sin verksamhet förstår vad Stim gör och att vi företräder låtskrivarna – då ökar också viljan att skaffa en Stimlicens, säger Nicklas Sigurdsson, chef för Försäljning och Marknad.

Den musik vi hör runt omkring oss – på gymmet, hos frisören, på restaurangen, i hotellobbyn – brukar vi kalla för bakgrundsmusik. Och allt fler av Stims kunder använder bakgrundsmusik mer medvetet än tidigare, då forskningen visar att musikvalet faktiskt påverkar försäljningen.

– Detta gäller speciellt de stora kedjorna, som ofta anlitar egna musikleverantörer, säger Nicklas Sigurdsson.

En följd av detta är att leverantörerna av bakgrundsmusik har blivit fler, och även nordiska musikleverantörer är idag intresserade av den svenska marknaden.

– Vi har skrivit avtal med både isländska och danska leverantörer, och vi har ett nordiskt avtal med Soundtrack Your Brand, som har flera globala kunder. Ju större marknad leverantörerna kan täcka, desto större är deras möjlighet att bli lönsamma.

Bakgrundsmusiken i Sverige ökar varje år. Ändå minskade Stims intäkter inom området under 2015.

– Musiknyttjandet ökar rent generellt, men konkurrensen från företag som säljer royaltyfri musik har blivit större.

För Stim är detta en relativt ny situation, som kräver lyhördhet inför kundernas önskemål.

– Samtidigt som vi värnar om musikskaparnas rättigheter måste vi också vara mer öppna för våra kunders behov. Det innebär till exempel anpassade prismodeller och enkla lösningar, som kräver liten administration hos kunden.

I slutet av 2015 genomförde Stim en kundundersökning som visar att en del kunder fortfarande inte vet på vems uppdrag Stim arbetar.

– Vi ser samtidigt att de kunder som förstår vårt uppdrag också ser Stim som det självklara valet, för att stötta låtskrivarna och den svenska musiken. Här har vi en utmaning som vi prioriterar just nu: att tydligare förklara Stims roll som företrädare för musikskaparna för användarna, säger Nicklas Sigurdsson.

– Konkurrenternas utbud omfattar dessutom sällan musik med originalartister, medan de företag som har en licens hos Stim har tillgång till miljontals hitlåtar – både svenska och utländska – inom alla genrer. Och igenkänning är en jätteviktig faktor för att driva försäljning och skapa lojalitet.

 

Vistte du att du får nöjdare anställda om du spelar musik som är licensierad av Stim och inte royaltyfri musik? 

För prisexempel, leta fram ett paket som passar dig och din verksamhet i Stims Shop. Licenser finns från 119kr/mån.