Vem är ansvarig arrangör för ett evenemang?

Både privatpersoner och juridiska personer (t ex företag eller föreningar) kan vara ansvariga arrangörer. Med detta menar vi den som är ytterst ansvarig vid konserter eller andra evenemang med musik.

Den som betraktas som ansvarig arrangör - eller anordnare av ett evenemang - är i första hand den som har tillståndsbevis enligt ordningslagen. Alternativt den som har tillstånd för försäljning av livsmedel eller alkohol för den plats där evenemanget äger rum. Om tillståndsbevis saknas är det den som redovisar biljettintäkterna som betraktas som arrangör.

Den som betraktas som ansvarig arrangör vid entréfria musikevenemang är den som har det ekonomiska redovisningsansvaret för merparten av kostnaderna. Om dessa är jämnt fördelade mellan flera arrangörer betraktas initiativtagaren till evenemanget, eller den praktiska anordnaren av det, som ansvarig arrangör.

Kom ihåg att du som är arrangör av livekonserter måste skaffa en Stimlicens för att kunna redovisa dina evenemang till oss. Läs gärna i 4 steg hur de olika delarna hänger ihop, från Stimlicens till det att pengarna når musikskaparna.

Tags