Vem är ansvarig arrangör för ett evenemang?

Både privatpersoner och juridiska personer (t ex företag eller föreningar) kan vara ansvariga arrangörer. 

Den som betraktas som ansvarig arrangör - även kallat anordnare - är i första hand den som har tillståndsbevis enligt ordningslagen. Eller har tillstånd för försäljning av livsmedel eller alkohol för den plats där evenemanget äger rum.

Denna part kan avtala med Stim om att en tredje part ska betraktas som ansvarig arrangör (måste godkännas av Stim).

Om tillståndsbevis saknas är det den som redovisar biljettintäkterna som betraktas som arrangör.

Den som betraktas som ansvarig arrangör vid entréfria musikevenemang är den som har det ekonomiska redovisningsansvaret för merparten av kostnaderna. Om dessa är jämnt fördelade mellan flera arrangörer betraktas initiativtagaren till, eller den praktiska anordnaren av, evenemanget som ansvarig arrangör.

Tags