En Stimlicens skaffar du för att enkelt kunna spela musik på laglig väg. Stim tar betalt för musikanvändning som sker inom verksamheter, föreningar, på offentliga platser, mm. Pengarna betalar vi sedan ut till de musikskapare och musikförlag som är anslutna till Stim. Vi grundar vår verksamhet på upphovsrättslagen där det formuleras att den som skapar musik också har rätt till ersättning när den framförs. Läs gärna mer om Stims uppdrag och vår verksamhet. För att skaffa en Stimlicens använder du vårt webbformulär.