Vid tillfällen när vi på Stim bedömmer att en kund inte är aktiv längre kan vi avsluta kundens licensen. Om du fortfarande använder musik så går det bra att ansöka om licens på nytt i vår shop