Du loggar in på Mina Sidor där du registrerar din musik, dvs gör en verkanmälan. När det handlar om beställningsmusik till en filmproduktion så rekommenderar vi att du lägger ihop alla dina musikinslag i produktionen och skapar ett enda gemensamt verk hos Stim. Du döper detta verk till tv-produktionens titel. Kom ihåg att även räkna ihop musikmängden så att du anger den totala musiktiden i din verkanmälan. Du måste informera produktionsbolaget om vad ditt samlingsverk heter.

Du behöver inte följa exemplet ovan – det viktiga är att du och produktionsbolaget använder samma benämningar. Om du istället väljer att registrera varje musikinslag som ett eget verk och ge unika titlar till varje verk, så är det viktigt att produktionsbolaget får exakt samma information från dig. Det underlättar hela processen och gör det lättare för Stim att se vilket verk som vi ska betala ut ersättning för.

Om musiken ska användas i andra sammanhang, t ex på ett soundtrack, kan du göra nya verkanmälningar hos Stim av de musikstycken som omfattas.