Levande musik med musikrapport

Konserter med huvudsakligen populärmusik och andra framföranden där musikrapportering förekommer. Sett till antal spelningar är detta Stims största livemusikområde.

Benämns som Avräkningsområde 05​ i handlingen.

Varifrån kommer pengarna?

De som anordnar konserter, festivaler och andra spelningar betalar till Stim.

Hur rapporteras musiken in?

Artister, upphovspersoner, förlag och konsertanordnare skickar in musikrapporter till Stim.

Hur fördelas pengarna?

Det belopp som spelningen inbringat fördelas på musiken som rapporterats in. I vissa fall tillkommer så kallat kompletteringsbelopp på tidigare avräknade spelningar då Stim tidigare inte fått full betalning.

När betalas pengarna ut?

Fyra gånger per år (mars, juni, september och december). Utbetalningen omfattar det som spelats halvåret innan.

Hur reklamerar jag?

Logga in på Mina sidor och fyll i formuläret "Liveframföranden i Sverige" under "Reklamation".  Du kan göra en reklamation inom tre månader från det att du fått avräkningsinformationen från Stim.