Kommersiell radio

Detta är vad som i dagligt tal kallas reklamradio. Det avser enskilda radiostationer såväl som riksomfattande nätverk av reklamfinansierad radiostation. Området omfattar även signaturmelodier och vinjetter.

Benämnns som Avräkningsområde 12 i handlingen.

Varifrån kommer pengarna?

De kommersiella radiostationerna betalar till Stim.

Hur rapporteras musiken?

Radiostationerna skickar in sina spellistor till Stim. Musik i radioreklam hanteras enligt särskilda rutiner och för dessa måste kompositören skicka in en reklamation.

Hur fördelas pengarna?

I enlighet den information rapporterats in från respektive radiostation eller nätverk av radiostationer.

När betalas pengarna ut?

Två gånger per år (i juni och december). Omfattar det som framförts halvåret innan.

Hur reklamerar jag?

Logga in på Mina sidor, fyll i formuläret  "Radio eller tv i  Sverige" under "Reklamation". Du kan göra en reklamation inom tre månader från det att du fått avräkningsinformationen från Stim.