Bakgrundsmusik med musikrapport

Avser inspelad musik som spelas på offentliga platser, och där musikrapport skickats in. Till exempel spelningar i varuhus och spelningar i samband med ombordstigning på flyg, musik till företagsvideos och musik till bildspel med mera.

Benämnns som Avräkningsområde 08 i handlingen.

Varifrån kommer pengarna?

Butiker, transportföretag, kommuner, företag med flera betalar till Stim.

Hur rapporteras musiken?

De som använder musiken rapporterar in till Stim vad som spelas. Det förekommer aven att musikförlag och kompositörer gör detta.

Hur fördelas pengarna? 

Det belopp det enskilda framförandet inbringat fördelas på musiken som spelats.

När betalas pengarna ut?

Två gånger per år (i juni och december). Omfattar det som spelats halvåret innan.  

Hur reklamerar jag?

Logga in på Mina sidor, fyll i formuläret  "Övriga reklamationer" under "Reklamation". Du kan göra en reklamation inom tre månader från det att du fått avräkningsinformationen från Stim.