Avlidna upphovspersoner där Stim saknar information

På den här sidan listar vi rättighetshavare som avlidit med pengar innestående, men vi saknar ytterligare information. Kan du hjälpa oss att ta reda på rätt mottagare?

Stims övergripande målsättning är att alltid betala ut ersättning till den som har fått sin musik spelad offentligt och vi fortsätter samla in och betala ut royalties i 70 år efter upphovspersonen har avlidit. Det händer dessvärre att vi inte får information om vem som ärvt rättigheterna till den avlidnes verk och då kan vi inte betala ut pengarna.

Vi ber därför om hjälp. Om du känner igen någon i listan över avlidna upphovspersoner och har informationen vi söker så vill vi gärna att du hör av dig! Skriv till oss eller ring 08-783 95 00.