Utlandsavräkning mars 2013

Avräkning från följande länder finns med i utbetalningen den 15 mars 2013.

Land

 

Organisation

 

Period

 

Australien

APRA AUS

Andra kvartalet 2012

Argentina SADAIC Första och andra tertialet 2012

Brasilien

UBC

Andra kvartalet 2012

Colombia SAYCO Till och med 2012

Danmark

KODA

2011

Filippinerna

FILSCAP

2011

Finland

TEOSTO

Kommersiell radio första kvartalet 2012, PKE 2011 med mera.

Hong Kong

CASH

2011

Irland

IMRO

Nedladdningar, live, strömning till och med första kvartalet 2012, Biografer 2011 

Israel

ACUM

Del av andra halvåret 2012

Italien SIAE 2011

Japan

JASRAC

Andra kvartalet 2012

Kanada

SOCAN

Första kvartalet 2012

Kina MCSC 2010 och 2011

Lettland

AKKA-LAA

2011, Film 2009 och 2010

Nederländerna

BUMA

2011 och tillägg

Norge

TONO

Radio/TV 2012 och tillägg
t o m 2011

Nya Zeeland

APRA NZE

Andra kvartalet 2012

Polen

ZAIKS

Radio/TV första halvåret 2012

Serbien SOKOJ 2011

Schweiz

SUISA

Första halvåret 2012 Tilläggsutbetalningar t.o.m. 2011

Singapore

COMPASS

Andra halvåret 2011
Film första halvåret 2011

Storbritannien

PRS

Andra kvartalet 2012
Online första kvartalet 2012

Taiwan MÜST 2011

Thailand

MCT

Andra halvåret 2011

Tjeckien

OSA

2012 t.o.m. tredje kvartalet  

Ungern

ARTISJUS

2011

USA

ASCAP

Första kvartalet 2012

USA

BMI

Första kvartalet 2012

USA SESAC 2012

Österrike

AKM

2011