Utland september 2013

Avräkning från följande länder fanns med i utbetalningen den 17 september 2013.

Land Organisation Period
Argentina SADAIC Tredje tertialet 2012
Australien APRA AUS

Fjärde kvartalet 2012

Barbados COSCAP Hela 2010
Brasilien UBC Fjärde kvartalet 2012
Danmark KODA Hela 2012
Estland EAÛ Hela 2011, Konserter 2012
Filippinerna FILSCAP Film 2011
Finland TEOSTO Hela 2012
Frankrike SACEM Andra halvåret 2012
Holland BUMA Tillägg 2011
Irland IMRO Andra halvåret 2012
Israel ACUM Film andra halvåret 2012
Japan JASRAC Andra halvåret 2012
Kanada SOCAN Tredje kvartalet 2012
Lettland AKKA-LAA Konserter 2012
Mexiko

SACM

Första halvåret 2012
Norge TONO Hela 2012 samt verk i AV-produktioner
Nya Zeeland

APRA NZE

Fjärde kvartalet 2012
Polen

ZAIKS

Hela 2012
Portugal SPA Hela 2012
Ryssland RAO Hela 2011
Schweiz SUISA Broadcast andra halvåret 2012, Tillägg fram till 2012
Slovakien SOZA Film och konserter 2012
Slovenien SAZAS Hela 2011
Spanien SGAE Broadcast andra halvåret 2012, Konsert och
Online fjärde kvartalet 2012
Storbritannien PRS Fjärde kvartalet 2012, Online tredje kvartalet 2012
Sydafrika

SAMRO

Hela 2012 samt Radio andra halvåret 2011
och första halvåret 2012
Sydkorea KOMCA Hela 2012
Ungern

ARTISJUS

Konsert 2012
USA ASCAP Tredje kvartalet 2012
USA

BMI

Tredje kvartalet 2012
USA CEASC Hela 2012