Utland juni 2013

Avräkning från följande länder finns med i utbetalningen den 14 juni 2013.

Land Organisation Period
Argentina SADAIC Film, t o m augusti 2012
Australien APRA AUS Tredje kvartalet 2012
Film, Andra kvartalet 2012
Belgien SABAM Hela 2011
Brasilien UBC Tredje kvartalet 2012
Film, Andra kvartalet 2012
Danmark KODA Film, t o m 2011
Online 2010 och 2011
Kommersiell radio/DAB-radio första kvartalet 2012
Filippinerna FILSCAP Live t o m första kvartalet 2012 Tilläggsavräkning 2008 och 2009
Frankrike SACEM Första halvåret 2012
Grekland AEPI Första halvåret 2011
Holland BUMA Film, 2011
Online 2011
Tilläggsavräkning 2011
Hong Kong CASH Film 2011
Onlineavräkning 2012
Italien SIAE Film 2011
Japan JASRAC Film, Andra kvartalet 2012
Kanada SOCAN Andra kvartalet 2012
Film, Första kvartalet 2012
Kroatien HDS Helårsavräkning 2011
Lettland AKKA-LAA Film, 2009 och 2010
Norge TONO Film, tilläggsavräkning t o m 2011
Broadcastavräkning t o m tredje kvartalet 2012 samt tilläggsavräkning
Nya Zeeland APRA NZE Film, kvartalsavräkning för andra och tredje kvartalet 2012
Polen ZAIKS Film, Första halvåret 2012 för TV
Portugal SPA T o m första halvåret 2012
Schweiz SUISA Broadcastavräkning första halvåret 2012
Tilläggsavräkning t o m 2012 Avräkning för musik i reklamfilm 2010
Singapore COMPASS Film, Helårsavräkning 2011
Slovakien SOZA Konsertavräkning Il Divo 2012
Spanien SGAE Helårsavräkning 2012
Storbritannien PRS Film, Andra kvartalet 2012
Sydkorea KOMCA Helårsavräkning t o m 2012
Tjeckien OSA Film, Helårsavräkning t o m 2012
Trinidad & Tobago COTT Helårsavräkning 2012
Tyskland GEMA Manuell korrigering 2010-2011
USA ASCAP Film, Första kvartalet 2012
Andra kvartalet 2012
USA BMI Film, Första kvartalet 2012
Andra kvartalet 2012
USA CEASC Helårsavräkning 2012
Österrike AKM Film, Helårsavräkning 2011
Fördelning av klumpbelopp på 2001 års rapporter