Länder som ingår i decemberutbetalningen 2017

Följande länder ingår i utbetalningen den 15 december 2017.

Sällskap Land Kommentar
ACUM Israel Halvårsavräkning 2017-1
AKM Österrike Kvartalsavräkning för 1:a kvartalet 2017
APDAYC Peru Avräkning tom 1:a tertialet 2017
APRA AUS Australien Kvartalsavräkning för 1:a kvartalet 2017
APRA NZE Nya Zeeland * Kvartalsavräkning för 1:a kvartalet 2017
* Tilläggsavräkning för 4:e kvartalet 2016
ARTISJUS Ungern Avräkning tom 1:a kvartalet 2017 och tilläggsavräkning.
ASCAP USA Kvartalsavräkning för 4:e kvartalet 2016
BMI USA Kvartalsavräkning för 4:e kvartalet 2016
BUMA Nederländerna Helårsavräkning 2016 + tillägg äldre perioder
CASH Hong Kong Online/Streamingavräkningar 2016-2 & 2017-1
SCD Chile Halvårsavräkning 2016-1
JASRAC Japan Kvartalsavräkning för 1:a kvartalet 2017
MUSICAUTOR Bulgarien * Avräkning för Live 2015-17
* Radio/TV 2013-14
* Film 2012
KODA Danmark Kvartalsavräkning för 1:a kvartalet 2017
OSA Tjeckien Kvartalsavräkning tom 2:a kvartalet 2017
PRS Storbritannien * 1:a avräkningen för 2017-1
* Tilläggsavräkning 2011-2015
* 2:a avräkningen för 2017-1
SACM Mexico Halvårsavräkning 2016-2
SADAIC Argentina Tertialavräkning 1 2017
SAMRO Sydafrika Tilläggsavräkningar 2016
SPA Portugal Avräkning tom 2017-1
SESAC USA Kvartalsavräkning för 2:e kvartalet 2017
SGAE Spanien Broadcastavräkning 2016-2 + Online/Live kvartal 1 2017
SUISA Schweiz Avräkning 2017-1 och tillägg 2017-1
SIAE Italien Halvårsavräkning 2016-2
SAYCO Colombia * Avräkning kvartal 3 2015 - kvartal1 2016
* Online 2016
* Avräkning tom kvartal 3 2016
TEOSTO Finland * Video On Demand till 2015
* Kvartalsavräkning för 1:a kvartalet 2017
TONO Norge Kvartalsavräkning för 1:a kvartalet 2017
UBC Brasilien Kvartalsavräkning för 1:a kvartalet 2017
ZAIKS Polen Kvartalsavräkning för 2:a och 3:e kvartalet 2017
SOCAN Kanada Kvartalsavräkning för 4:e kvartalet 2016
MACP Malaysia Helårsavräkning 2016
MCT Thailand Helårsavräkning 2016
KOMCA Sydkorea Kvartalsavräkning för 1:a kvartalet 2017
IMRO Irland Kvartalsavräkning för 1:a kvartalet 2017
MÜST Taiwan Avräkning 2016
JACAP Jamaica Avräkning 2016
VCPMC Vietnam Avräkningar 2007-2017