Länder som ingår i marsutbetalningen 2018

Följande länder ingår i utbetalningen den 15 mars 2018.

Sällskap Land Kommentarer
ACUM Israel Första halvåret 2017
AKM Österrike Avräkning musik i reklamfilm mm 2016
APDAYC Peru Tertialavräkning för 2:a kvartalet 2017
APRA AUS Australien Kvartalsavräkning för 2:a kvartalet 2017
APRA NZE Nya Zeeland Kvartalsavräkning för 2:a kvartalet 2017
ARTISJUS Ungern Kvartalsavräkning för 2:a kvartalet 2017
ASCAP USA Kvartalsavräkning för 1:a kvartalet 2017
BMI USA Kvartalsavräkning för 1:a kvartalet 2017
BUMA Nederländerna Tiiläggsavräkningar andra halvåret 2016
CASH Hong Kong Avräkning 2016
FILSCAP Filippinerna Online- & liveavräkning första halvåret 2017
FILSCAP Filippinerna Avräkning 2016
IPRS Indien Avräkning för 4:e kvartalet 2013 - 3:e kvartalet 2014
JASRAC Japan Kvartalsavräkning för 2:a kvartalet 2017
KODA Danmark Avräkning t o m 2:a kvartalet 2017
OSA Tjeckien Avräkning t o m 3:e kvartalet 2017
PRS Storbritannien Avräkning andra halvåret 2017 (PRS 2017121) + tilläggsavräkningar
SABAM Belgien Helårsavräkning 2016 + tilläggsavräkningar
SPA Portugal Avräkning t o m 2016
SGAE Spanien Kvartalsavräkning (Live/Online) för 2:a kvartalet 2017
SUISA Schweiz Första halvåret 2017
SOZA Slovakien Helårsavräkning 2016
TEOSTO Finland Avräkning t o m 2:a kvartalet 2017
TONO Norge Avräkning t o m 2:a kvartalet 2017
UBC Brasilien Kvartalsavräkning för 2:a kvartalet 2017
ZAIKS Polen Avräkning t o m 4:e kvartalet 2017
SOCAN Kanada Kvartalsavräkning för 1:a kvartalet 2017
MACP Malaysia Onlinevräkning 2016
COMPASS Singapore Andra halvåret 2016
LATGA-A Litauen Helårsavräkning 2016
HDS Kroatien Helårsavräkning 2016
MCSC Kina Avräkning t o m 2015-1
MCT Thailand Avräkning t o m 2017
IMRO Irland Kvartalsavräkning för 2:a kvartalet 2016
IMRO Irland Kvartalsavräkning för 3:e kvartalet 2017
MÜST Taiwan Avräkning 2016
COSCAP Barbados Avräkning första halvåret 2016
JACAP Jamaica Avräkning 2016

Läs om vad som ingår i marsutbetalningen.