Översikt över Stims marsutbetalning 2018

Här ser du se vad som ingår i Stims utbetalning den 15 mars 2018.

Läs gärna vilka nyheter och avvikelser som är aktuella, där vi informerar om Spotify och YouTube, nytt avtal med Svenska Kyrkan och SF Anytime och ännu mer viktig information.

Klicka på rubrikerna nedan för att läsa om varje område, t ex vilka perioder vi betalar ut för (dvs när musiken har spelats) och vilka musikområden och leverantörer som ingår.

Följande områden ingår i utbetalningen:
Livebakgrundsmusikonlineutland.

Som vi informerat om tidigare betalas MEM-stöd, förlagsstöd och Live utan rapport numera ut årligen, i september.

Live

Bakgrundsmusik

Online

Utland

Nyheter och avvikelser

Läs om varför Spotify och YouTube inte ingår i mars, om ersättning från de baltiska länderna och status för skatteärendet i Tyskland.

Nytt avtal med Svenska Kyrkan

Stim och Svenska Kyrkan slutit ett nytt avtal för musikanvändningen i kyrkorna och församlingarna. Tack vare en tätare och mer exakt låtrapportering från församlingarna och en enklare faktureringsprocess kommer ledtiderna från inbetalning till utbetalning kortas ned och kvaliteten på utbetalningarna bli ännu bättre. Svenska Kyrkan har varit utan Stimavtal under åren 2015-2017 på grund av pågående förhandlingar och Stimersättning för den här perioden kommer betalas ut retroaktivt i och med att det nya avtalet är på plats. Exakt när utbetalningen kommer ske återkommer vi till vid ett senare tillfälle.

Följande delar var planerade att ingå i marsutbetalningen 2018, men har av olika skäl fått utgå. Läs kortfattat om vad det gäller och orsaken bakom.

SF Anytime - ersättning betalas äntligen ut

Vi kan glädjande nog meddela att Stimersättning nu betalas ut för de filmer och tv-serier som används i SF Anytimes video-on-demand-tjänst. Efter en långdragen tvist mellan Stim och SF Anytime AB förlikades parterna under 2017. Ersättningen omfattar åren 2010-2016 och fördelas på faktisk rapportering från tjänsten.