Decemberutbetalningen 2012

Detta ingick i decemberutbetalningen 2012:

 • Konserter första halvåret 2012
 • Sveriges Radio första halvåret 2012
 • Sveriges Television första halvåret 2012
 • Biografer tredje kvartalet 2012
 • Utland 
 • Reklamradio första halvåret 2012
 • Kommersiell tv första halvåret 2012
 • Online första kvartalet 2012
 • NCB första halvåret 2012
 • Närradio första halvåret 2012
 • Korrigeringar