Konserter med konstmusik

Statligt subventionerade konserter med konstmusik dit publiken kommit enbart för att lyssna på musik, till exempel i konserthus.

Benämns som Avräkningsområde 01​ i handlingen.

Från och med juniutbetalningen 2018 upphör avräkningsområde 02

Konstmusikframföranden i Svenska Kyrkans regi ingår istället i område 01, Konserter med konstmusik. Konserter med konstmusik  och de framförande i Svenska kyrkans regi som tidigare avräknades genom sampling, ingår nu i område 05, Levande musik med musikrapport.

Varifrån kommer pengarna?

Konsertarrangörer.

Hur rapporteras musiken?

Ansvariga anordnare, artister, konsertarrangörer, upphovspersoner och musikförlag skickar in musikrapport eller programblad till Stim.  

Hur fördelas pengarna?

Enligt musikrapporterna inom området. Ersättningen påverkas av lokalens storlek: stor konsert (lokaler med fler än 500 sittplatser) och liten konsert (lokaler med mindre än 500 platser).  

När betalas pengarna ut?

Fyra gånger per år (mars, juni, september och december).

Hur reklamerar jag?

Logga in på Mina sidor, fyll i formuläret "Liveframföranden i Sverige" under "Reklamation" . Du kan göra en reklamation inom tre månader från det att du fått avräkningsinformationen från Stim.