Skatt, moms och fullmakt för dina Stimpengar

Här kan du läsa mer hur det fungerar med skatt, moms och fullmakt relaterat till Stim.

Fullmakt

När en upphovsperson skriver avtal med ett musikförlag betalas ibland ett förskott till upphovspersonen.

Upphovspersonen skriver då på en fullmaktshandling som säger att han/hon godkänner att alla pengar från Stim och NCB betalas direkt till musikförlaget tills förskottet är återbetalat. Stim registrerar fullmakten och den ligger kvar tills musikförlaget säger upp fullmakten skriftligen till Stim.

Verklistestyrd fullmakt

En fullmakt kan ibland gälla enbart för vissa verk. Musikförlaget skickar då in en verklista tillsammans med den underskrivna fullmakten. Stim ser till att musikförlaget bara får pengar för de aktuella verken medan resten av Stimpengarna går till upphovspersonen direkt.

Skatt och moms för musikskapare

Under januari/februari varje år skickar vi ut en sammanställning av de utbetalningar du fått ifrån Stim under föregående år. Den uppgiften behöver du när du gör din deklaration.

Stim drar inte skatt på pengarna

En viktig sak att tänka på när du får utbetalning från Stim är att vi inte drar skatt på pengarna, men pengarna ska beskattas som vilken inkomst som helst. Skatten måste du alltså själv betala in/ ta upp i din deklaration. Här kan du läsa mer om royalties och skatt. Stim skickar i januari varje år kontrolluppgift på utbetalningarna till Skatteverket. Spara kontrolluppgiften, du behöver den när du gör din deklaration.

Eftersom Stim inte drar skatt från de utbetalningar som görs till dig, betalar vi inte heller in några sociala avgifter. Därför behöver du själv göra inbetalningar till ditt skattekonto när du har fått en utbetalning från oss.

Vi betalar ut moms – men du måste skicka in momsregistreringsbeviset samt "Anmälan om utbetalning till företag".

Momspliktig är du om du har ett företag. Kolla med ditt lokala skattekontor om du är osäker. Momsen beräknas på din avräkning och betalas ut samtidigt med den vanliga utbetalningen, men du måste ha anmält till oss att du är momspliktig för att kunna få moms på avräkningen. Är du momspliktig – skicka in en kopia på skattemyndighetens bevis tillsammans med blanketten "Anmälan om utbetalning till företag" till Stim, Box 17092, 104 62 Stockholm.

Retroaktiv moms

Det går bra att få retroaktiv moms på utbetalningar. Posta en begäran om utbetalning till Medlemsservice, Stim, Box 170 92, 104 62 Stockholm. Bifoga en kopia av din F-skattsedel eller ditt momsregistreringsbevis samt "Anmälan om utbetalning till företag".

När skattar man på ett förskott från ett förlag?

Har du fått ett förskott från ett musikförlag så är det vanligt att förlaget tar in Stimersättning som avbetalning på förskottet. Enligt bokföringsreglerna och skattereglerna är ett förskott inte ett lån.

Gör så här:

  • Den del av förskottsbeloppet som baseras på din prestation, och som du under året anses ha fullföljt enligt ditt avtal – den delen ska du redovisa som ”intäkt” (försäljning) i din bokföring.
  • Den del av förskottsbeloppet som du inte har utfört – den delen ska du istället redovisa som en ”skuld” i bokföringen.

I takt med att du fullföljer dina prestationer mot förlaget ska du minska din skuld i bokföringen.

Hur stort ditt förskott är som du har fått från förlaget är inte något som vi på Stim har kännedom om. När förskottet är täckt så kontaktar förlaget oss och häver fullmakten.

Skatt och moms för musikförlag

Stim drar ingen skatt på de pengar vi betalar ut. Däremot betalar vi ut moms om du skickar in ditt momsregisteringsbevis.

Utbetalning till firma

Läs mer här om du vill få utbetalningen till ett företag eller en organisation.

Stimpengar och arv

När en Stimansluten musikskapare avlider har arvingarna rätt att inkassera personens ersättning 70 år framåt i tiden. Läs mer om arv här.