Så här funkar det med förskott, fullmakt, skatt och moms för dina Stimpengar

Hur blir det med Stimpengarna när jag fått ett förskott från ett förlag? Vem betalar in skatt för min ersättning? Och hur ser jag till att det blir rätt med momsen? Ta det bara lugnt, här hjälper vi dig så att redovisningen blir rätt.

På den här sidan tar vi upp följande:

Fullmakt i samband med utbetalt förskott

När en upphovsperson skriver avtal med ett musikförlag betalas ibland ett förskott till upphovspersonen.

Upphovspersonen skriver då på en fullmaktshandling som säger att han/hon godkänner att alla pengar från Stim och NCB betalas direkt till musikförlaget tills förskottet är återbetalat. Stim registrerar fullmakten och den ligger kvar tills musikförlaget säger upp fullmakten skriftligen till Stim.

Verklistestyrd fullmakt

En fullmakt kan ibland gälla enbart för vissa verk. Musikförlaget skickar då in en verklista tillsammans med den underskrivna fullmakten. Stim ser till att musikförlaget bara får pengar för de aktuella verken medan resten av Stimpengarna går till upphovspersonen direkt.

Skatt och moms för musikskapare

I början av året publicerar vi din kontrolluppgift på Mina sidor, alltså en sammanställning av de utbetalningar du fått ifrån Stim under föregående år. Den uppgiften behöver du när du gör din deklaration.

Du måste själv betala in skatt för Stimpengarna

Viktigt att tänka på när du får utbetalning från Stim är att vi inte drar skatt på pengarna - men ersättningen ska ändå beskattas som vilken inkomst som helst. Skatten måste du alltså själv betala i samband med din deklaration. Läs även separat om royalties och skatt. Stim skickar varje år en kontrolluppgift på utbetalningarna till Skatteverket och den hittar du på Mina sidor.

Eftersom Stim inte drar skatt från de utbetalningar som görs till dig, betalar vi inte heller in några sociala avgifter. Därför behöver du själv göra inbetalningar till ditt skattekonto när du har fått en utbetalning från oss.

Som företag är du momspliktig – så här gör du

Har du ett företag är du också momspliktig, kolla med ditt lokala skattekontor om du är osäker. Momsen beräknas på dina Stimpengar och betalas ut samtidigt med den vanliga utbetalningen, men du måste ha anmält till oss att du är momspliktig för att kunna få moms.

När skattar man på ett förskott från ett musikförlag?

Har du fått ett förskott från ett musikförlag så är det vanligt att förlaget tar in Stimersättning som avbetalning på förskottet. Enligt bokföringsreglerna och skattereglerna är ett förskott inte ett lån. Gör så här:

  • Den del av förskottsbeloppet som baseras på din prestation, och som du under året anses ha fullföljt enligt ditt avtal, ska du i din bokföring redovisa som ”intäkt” (försäljning).
  • Den del av förskottsbeloppet som du inte har utfört ska du istället redovisa som ”skuld”.

I takt med att du fullföljer dina prestationer mot förlaget ska du minska din skuld i bokföringen.

Hur stort ditt förskott är som du har fått från musikförlaget är inte något som vi på Stim har kännedom om. När förskottet är täckt så kontaktar förlaget oss och häver fullmakten.

Skatt och moms för musikförlag

Stim drar ingen skatt på de pengar vi betalar ut. Däremot betalar vi ut moms om du skickar in ditt momsregisteringsbevis till Stim, Box 17092, 104 62 Stockholm.

Utbetalning till firma

Vill du att dina Stimpengar betalas ut till ditt eget eller någon annans företag? Det är inga problem, läs detaljerat om hur du gör för att få utbetalningen till ett företag eller en organisation.

Stimpengar och arv

När en Stimansluten musikskapare avlider har dennes arvingar rätt till Stimersättningen i 70 år efter dödsåret. Läs mer om vad som gäller för arv och Stimpengar.