Projekt med stöd från Stims promotionnämnd

Här är en sammanställning av projekt som fått stöd av Stims promotionnämnd, sorterade på årtal för beslut.

2020

Swedish Chamber Games

Projektet syftar till att främja svensk och europeisk kammarmusik genom repertoarutbyte. Detta åstadkoms genom en kompositionstävling där vinnande verk sprids utomlands genom ett antal ensembler som ingår i samarbetet.

Nationell ungdomssymfoniorkester – El Sistema

I samarbete med Stiftelsen El Sistema initierade SPN under 2019 en nationell ungdomssymfoniorkester. Detta är den första nationella El Sistema-orkestern i Europa. Musikerna hämtas från El Sistema-program och andra kulturskolor över hela Sverige. Projektet fortsätter under 2020, nu med en större orkester samt två konserter istället för en. Orkestern ska fungera som lockbete för de talangfulla ungdomar som är villiga att satsa extra på sitt orkesterspel och projektet kommer även att lägga stor vikt vid att inkludera samtida musik i orkesterns repertoar. Därmed vill vi bidra till att på sikt vitalisera och demokratisera rekryteringen till Sveriges musikutbildningskedja och professionella symfoniorkestrar.

HCMF 2020

Satsningen går ut på att presentera ny svensk musik inför internationell bransch vid en av de viktigaste festivalerna för nutida konstmusik, Huddersfield Contemporary Music Festival, som går av stapeln i november.

Framtidens musikpris: Bästa kompositionsinitiativ

Framtidens musikpris delas årligen ut av RUM – Riksförbundet Unga Musikanter. SPN stödjer priset och deras målgrupper genom en ny priskategori som riktar sig till de pedagoger och eldsjälar som främjar ungas komponerande.

2019

Level Up!

Projektet riktar sig till akter (band eller soloartister) med egen repertoar som är på väg mot en professionell karriär. Efter ett ansökningsförfarande får tre akter möjlighet att ingå i ett 12-månaders coachningsprogram (2019/2020). I programmet ska de ges nycklar till att lyfta sitt låtskrivande och musicerande till en professionell nivå, bland annat inom marknadsföring, konstnärliga processer, samarbeten och konflikthantering, musikbransch och upphovsrätt. För att andra band och musiker ska kunna dra nytta av projektet ska programmet dokumenteras och tillgängliggöras fritt.

Årets kompositör på Manifestgalan

Årets kompositör inom genren folk och världsmusik får Stims pris under Manifestgalan den 15 februari.

We are Songwriters

We are songwriters bildades 2016 och är ett nätverk för låtskrivare i början av sina karriärer – ett nätverk med för närvarande drygt 400 medlemmar. Projektet som är skapat av låtskrivare, för låtskrivare och är ursprungligen ett initiativ av SKAP för Stims promotionnämnd. SPN stöttar WAS genom att under hösten 2019 ordna showcase, föreläsningar, nätverksträffar och ett camp.

Film Music Live Festival

Film Music Live Festival är en ny festival som initierar och presenterar samarbetsprojekt där ny kortfilm och musik möts och sedan framförs live. Festivalen genomfördes första gången 2018 (då som Live Score Festival). SPN kommer att stötta festivalen 2019 med pressbearbetning och marknadsföring. På så sätt hoppas vi kunna hjälpa festivalen att leva vidare och nå framtida finansiärer. 

2018

Hur ny musik blir till

Syftet med projektet har varit, dels att öka gymnasieungdomars förståelse för den nutida musiken, dels att inspirera till musikskapande genom att ge dem en bild av kompositionsprocessen och samarbetet mellan komponist och musiker. Detta görs  genom att låta musiker och tonsättare besöka de skolor som tidigare besökts av KMA:s/SPN:s projekt Svensk musik till spetsgymnasier.

Svensk musik till spetsgymnasier 2018 (KMA)

Genom projektet  har SPN bidragit till att presentera nutida konstmusikrepertoar för elever vid landets spetsgymnaiser. Detta genom s.k. seminariekonserter där Kungliga Musikaliska Akademiens stipendiater besökt ett antal skolor. Projektet har även skänkt notmaterial till skolornas musikbibliotek.

Årets kompositör till Folk- och världsmusikgalan 2018

SPN har instiftat en priskategori på Folk & världsmusikgalan, Årets kompositör. Detta är ett långsiktigt, attitydpåverkande arbete som syftar till att lyfta fram upphovspersonerna i en genre där dessa är alldeles för osynliga.

Sweden/UK Urban Music Exchange

Som en del i SPN:s satsning på Storbritannien genomförs ett svenskt-brittiskt låtskrivarcamp för upphovspersoner inom de musikområden som brukar samlas under bergeppet urban.
Syftet är att bidra till en internationell scen för svensk urban och skapa varaktiga samarbeten mellan svenska och brittiska låtskrivare, producenter och artister.  

Dokumentation av Svensk Musikvår 2018

SPN bidrog till att samtliga konserter under festivalen fick en högklassig ljud- och filmdokumentation, för spridning i digitala kanaler.

Polarlichter II

Projektet var en del av SPN:s satsning på svensk körmusik i Tyskland. I maj 2018 hölls en workshop/masterclass kring svensk körmusik med dirigentstudenter från Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin och Universität der Künste Berlin. Dagen avslutades med en offentlig konsert där ny svensk körmusik framfördes.

2017

Årets kompositör till Folk- och världsmusikgalan 2017

Syftet var att lyfta kompositörerna i folkmusiksammanhang och därmed öka medvetenheten att det i genren förekommer nyskriven musik och att upphovspersonen är en innehållsleverantör som ska ersättas för sina insatser.

Presskontakt till Svensk Musikvår 2017

Syftet med projektet var att i enlighet med SPN:s uppdrag marknadsföra ny musik av svenska komponister i samband med Svensk Musikvår 2017.

HCMF 2017

Stims promotionnämnd tecknade ett avtal med Hudderfield Contemporary Music Festival om ett treårigt svenskt fokus på festivalen 2017­­–2019. Satsningen går ut på att presentera ny svensk musik inför internationell bransch vid en av de viktigaste festivalerna för nutida konstmusik.

Swefolk 2017

Projektet syftade till att öka intresset för svensk folkmusikinfluerad musik på den nordamerikanska marknaden samt att skapa förutsättningar för komponerande artister i genren att etablera sig i Nordamerika. Dessutom ville vi skapa varaktiga konstnärliga arbetsrelationer mellan svenska låtskrivare och deras kollegor utomlands.

Ett promotionprojekt för upphovsrätten

Projektet syftade till att lyfta fram upphovsrätten, upphovspersonerna och den kollektiva förvaltningen på den digitala globala marknaden. Fokus låg på två med varandra intimt förknippade delar: upphovsrättsreformerna och musikskaparnas plats på marknaden.

MusIQ create/execute/connect

Projektet var ett samarbets- och låtskrivarprojekt där fokus låg på att stimulera konstnärlig öppenhet, kreativitet, samarbetsförmåga och branschkännedom. Låtskrivarlägret genomfördes i samarbete med Angereds folkhögskola och Nordiska folkhögskolan i Kungälv.    

2016

Ett fönster mot världen

Syftet med projektet var att stärka den svenska jazzen internationellt. Detta gjordes genom att under Stockholm Jazz Festival skapa en mötesplats till vilken internationell press och utländska festivaler bjöds in för att lära känna ny svensk jazz.

SKE-PR

Projektet syftar till att ta fram och använda en modell för marknadsföring av svenska komponister i utlandet. Den färdiga modellen kommer att prövas på ett antal projekt i Storbritannien med början 2017.

Frankfurtmässan 2016

Som en del av våra strävanden att sprida svensk musik internationellt, har SPN bidragit till att marknadsföra svensk musik genom tryckta notugåvor påden stora branschmässan i Frankfurt.

MusIQ Create–execute–connect

MusIQ tar fram en metod för att genom en workshop främja ungas komponerande över flera genrer. Projektet presenterar ett alternativ till kommersiella workshops, ett sätt att skapa kreativitet, produktivitet och disciplin i en generös och öppen miljödär den konstnärliga bedömningen väger tyngst. 

Stråkkvartettrepertoar till brittiska musikhögskolor

Detta projekt ska bidra till att stärka den svenska stråkkvartettrepertoaren i Storbritannien. Detta vill vi åstadkomma genom att erbjuda brittiska stråklärare presentationer av svensk repertoar, både i form av ett seminarium och en konsert. Tanken är att lärarna sedan ska föra repertoaren vidare till studenterna, som en tid senare erbjuds en masterclass med en svensk musiker. 

Jazzahead 2017

Under en av världens största jazzmässor ska SPN i samarbete med bland andra Svensk Jazz anordna ett showcase för utvald bransch. Syftet är att stärka svensk jazz internationellt.

Sthlm-NY 2

En grupp svenska tonsättare gavs i detta projekt möjlighet till samarbete med amerikanska Ensemble mise-en. Tonsättarna komponerade musik till ensemblen som uruppfördes i New York och senare spelades även i Sverige. Genom samarbetet ges ny svensk musik möjligheter att bäras ut i världen av en framstående ensemble. 

Presentationsdag orkestermusik 2016

Syftet med projektet är att etablera ny, svensk orkestermusik i orkesterinstitutionernas program. Under presentationsdagarna i Malmöframfördes kortare verk, eller utsnitt av verk, av svenska tonsättare för orkesterrepresentanter och programråd.

Inside J-Pop 

Syftet med projektet var att stärka svenska låtskrivares möjligheter att fågenomslag i japansk musikbransch. Detta gjordes genom ett seminarium med 40-50 komponister. 

Skapelsen.com 2016

Musikhistorien måste visa upp en större mångfald än vad som är fallet i dag. Skapelsen.com visar upp fler perspektiv och ifrågasätter gällande normer i syfte att demokratisera historieskrivningen och attrahera nya grupper till musikbranschen. 

Songwriters Night 2016

Projektet, som genomfördes under Eurovision Song Contest, syftade till att stärka och utveckla låtskrivarnas och textförfattarnas roll i den gigantiska näringskedja som ESC utgör. 

SSC Talks 2016

Under Stockholm Songwriting Camp bidrog SPN med ett samtal mellan Ametist Azordegan, Little Jinder och Nisj. Syftet var att ge musikskapare påväg in i branschen viktig och inspirerande info om upphovsrätt, avtal, Stim och andra branschfrågor.

Dokumentär om Ulla Billquist 

SPN bidrog med ett marknadsföringsstöd till filmen om Ulla Billquist i syfte att lyfta fram en kvinnlig populärmusikpionjär och att stärka denna sällan spelade del av populärmusikrepertoaren.

Sweden goes Tampere

Syftet med satsningen som genomförs i samarbete med Musikcentrum är att marknadsföra svensk jazz internationellt vid Tampere Jazz Happening i oktober 2016. Svensk jazz marknadsförs där för en kvalificerad publik av internationella inköpare och en stor del av den finska jazzbranschen.

Producent meet up

Upfront Producer Network arbetar med att aktivt få in fler kvinnliga musikproducenter i arbetslivet och med att sätta ljus på frågan om jämställdhet i rollen som musikproducent. Under 2016 kommer Upfront, i samarbete med Stim, att anordna en producentträff kring upphovsrätt. 

Know your rights – Popkollo om upphovsrätt

Popkollo skall med stöd från Stim ta fram metoder och format utifrån Popkollos pedagogik för att utbilda sin målgrupp i upphovsrätt. Målet är att Popkollos medlemmar ska vara medvetna om sin upphovsrätt och stärkas i identiteten som upphovspersoner och rättighetshavare.

Internationell press och bransch till Stockholm Jazz

Under Stockholm Jazz 2016 bjuder festivalen i samarbete med SPN in utländsk press och bransch för att möta nyskriven svensk jazz. Målet är att etablera Stockholm Jazz Festival som en mötesplats för internationell press och bransch. Därigenom vill vi både stärka ett allmänt intresse för svensk jazz i utlandet och skapa tillfälle till bokningar av svenska akter.

Impras heldagssymposium

Föreningen Impra kommer under hösten 2016 i samarbete med bland andra Stim och Kulturhuset anordna ett symposium där musikbransch och media får träffas och diskutera frågor runt genus, normer och jämställdhet. SPN engagerar sig i projektet för att bidra till att lyfta fram och stärka plattformar för kvinnlig improvisationsmusik.

Tyska körledare till Sverige

SPN har drivit flera projekt i syfte att stärka den nya svenska körrepertoaren i Tyskland. I detta projekt bjöds ett antal körledare som redan visat intresse för svensk repertoar in till Sverige. Under några dagar i april 2016 fick de bekanta sig närmre med den svenska körrepertoaren och träffa svenska komponister och körer.

Svensk musikvår

Svensk musikvår är en konsertserie där tonsättare av svensk konstmusik uppmärksammas för att värna ett värdefullt kulturarv och en viktig länk i vår musiktradition. Konserter kommer även att streamas för att nå en internationell publik.

Ny musik till spetsgymnasier

Genom ett antal seminariekonserter skall kunskap om svensk, nutida musik spridas till elever vid landets spetsgymnasier med musikinriktning. Projektet genomförs i samarbete med Kungliga Musikaliska Akademien.

Min granne tonsättaren

I samarbete med bland andra Föreningen Svenska Tonsättare, var SPN involverad i detta projekt, vars syfte var att synliggöra tonsättare i deras närområde. De lokala tonsättarna presenterades på till exempel skolor och arbetsplatser på orten där de bor.

Konstmusiksystrar

Under en helgkurs i konstmusik och ljudkonst vill vi uppmuntra unga kvinnor att utforska sitt uttryck och skapande. Vårt mål är att skapa en plattform och ett nätverk där deltagarna kan verka fritt och på sina egna villkor.

2015

SweFolk at The House of Songs

Projektet syftar till att skapa nya internationella låtskrivarsamarbeten inom folk-genren. Stödet gör att svenska upphovspersoner kan delta i arrangemanget och till marknadsföringen av detta.

Folk- och världsmusikgalan 2016

SPN bidrog dels med ett panelsamtal kring Stimrelaterade frågor under Folk- & världsmusikgalan 2016, dels med det av SPN initierade priset för Årets kompositör. Priset syftade till att rikta uppmärksamheten mot alla de komponister som bidrar till att förnya och stärka skapandet inom genren.

Creator's Roundtable

I USA finns det tendenser som utgör hot mot upphovsrätten och den musikaliska mångfalden. Med de två branschsamtalen Creator's Roundtable, vill vi stödja de krafter i USA som verkar för ett system som tillvaratar inte bara den mest kommersiella repertoaren.

Chorleiterjahrestagung i Montabaur

I januari 2016 inleds en satsning på att marknadsföra svensk körmusik gentemot tyska kördirigenter. Inledningsvis kommer svensk repertoar presenteras i en workshop under en stor tysk körledarträff i Rheinland-Pfalz.

Auddly Songwriting Camp

Stockholm Songwriting Camp ger både nya, lovande låtskrivare och mer etablerade musikskapare från hela världen en möjlighet att skriva musik tillsammans i nya konstellationer. Genom samarbetet ville SPN bidra till att stärka svenskt musikliv, dels genom att främja nya nationella och internationella låtskrivarsamarbeten, dels genom att etablera nya samarbetsmodeller – här mellan Stim, Skap, Musikförläggarna, Stockholm Business Region, Auddly och ABBA The Museum.

USA-dag på Nalen

I samarbete med Export Music Sweden anordnade Stim ett heldagsseminarium på Nalen i Stockholm. Seminariet riktade sig till svensk musikbransch med USA-ambitioner. En rad amerikanska och svenska experter delade med sig av sina kunskaper om till exempel visumhantering, avtal och marknadsföring.

Notprenumerationer till Tyskland

Detta är ett pilotprojekt genom vilket vi vill hitta en modell för att sprida svensk noterad musik i Tyskland. Verktyget är i första hand svenska musiker verksamma i Tyskland. Dessa ska genom projektet förses med utgåvor av den nyaste svenska musiken för deras respektive instrument. Förhoppningen är att de därigenom ska fås att förmedla den svenska repertoaren till medmusiker och studenter.

ISPA - bridging culture and humanity

Ispa (International Society of Performing Arts) är en global organisation för scenkonst. Från musikområdet ingår både konsertarrangörer, musikorganisationer och andra aktörer. Vid vårens stora Ispa-konferens, som hölls i Malmö och Köpenhamn, finansierade SPN ett panelsamtal om kopplingen mellan kultur och demokrati. Ramy Essam, som är Sveriges första fristadsmusiker med uppehälle i Malmö, uppträdde och berättade om sina erfarenheter som förföljd musikskapare i Egypten. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke svarade på hur hon ser på konstnärliga och mänskliga rättigheter och hur politiken tillsammans med kulturaktörer ska stärka dessa.

We are songwriters

Projektet syftar till att skapa ett nätverk till vilket unga låtskrivare kan ansöka om att ingå. Aktiviteter som utbildningar, föredrag och erfarenhetsutbyten ska stödja lovande komponister i början av sin karriär och därmed bidra till återväxten inom svenskt musikliv.

Stockholm Folk Feedback på Stockholm Folk Festival

Musikalisk och kulturell mångfald, möten som skapar kreativitet, nyfikenhet, lekfullhet och glädje. Stockholm Folk FeedBack är en endagsworkshop som manifesterar mångfalden inom Stim-kollektivet, och understryker att det svenska musikundret bygger lika mycket på musikalisk bredd som kommersiella toppar. Med Stockholm Folk Feedback vill Stims promotionnämnd ge musikskapare med olika erfarenheter, kunskaper och uttryck möjlighet att mötas och skapa ny musik, samt framföra denna för en feedback-panel bestående av framstående kompositörer/artister och en intresserad festivalpublik.

Framtidens Musikpris

Så heter ett nytt pris som belönar insatser för ungas musicerande. Stim gick genom SPN:s finansiering in som en av organisationerna bakom priset. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för återväxten i svenskt musikliv.

Framtidens musikpris

Framtidens Musikpris tilldelas dem som i dag skapar möjligheter för ett rikt framtida musikliv: pedagoger, organisationer, ensembler samt för barn och unga som tar egna initiativ. Stim är delaktigt i projektet genom SPN:s bidrag till prissumman samt en medarbetare till juryarbetet.

Att komponera en opera – Fyra föreläsningar

SPN bidrog med finansiering av fyra filmade föreläsningar om att skriva opera.

Presentationsdag orkestermusik

Syftet med projektet är att etablera ny, svensk orkestermusik i orkesterinstitutionernas program. Under presentationsdagarna framförs kortare verk, eller utsnitt av verk, av svenska tonsättare för orkesterrepresentanter och programråd.

Har du koll på dina rättigheter på Stim Music Expo

Syftet var att ge unga musikskapare, Stim Music Expos besökare, möjlighet att ta del av viktig och inspirerande information om upphovsrätt, avtal, Stim och branschfrågor genom att höra rapparen, kompositören, skivbolagsdirektören och entreprenören Petter berätta om sina erfarenheter från musikbranschen.

Får jag lov?

Stims promotionnämnd ska verka för en ökad respekt och förståelse för upphovsrätten. Med trycksaken "Får jag lov?" vill Promotionnämnden och Musikförläggarna hjälpa de politiska partierna att använda musik lagligt i sina kampanjer.

2014

Women in jazz

Projektet är ett utbytesprojekt kring kvinnliga upphovspersoner. Komponister/musiker från Sverige och USA kommer att samarbeta kring en festival i Washington D.C. våren 2015, där nyskriven svensk musik får möta en amerikansk publik. Under hösten kommer de amerikanska och svenska grupperna att turnera i Sverige för att sedan medverka i en tredagarsfestival i Göteborg.

Stockholm Songwriting Camp

Stims Promotionnämnd bidrar med två seminarier under det internationella låtskrivarlägret Stockholm Songwriting Camp. Det ena handlar om att leva på musiken och förstå sina rättigheter, det andra om mångfald och jämställdhet i musikbranschen.

Skaparna 2.0

Efter framgångarna med podden Skaparna fortsätter Promotionnämnden sitt stöd till intervjupodcasten, men nu med ett mer framåtblickande tema. Gäster som genom sitt arbete på ett eller annat sätt bidrar till att skapa framtidens musiklandskap försöker besvara frågan hur detta kommer att se ut och hur upphovspersonernas roll ser ut i framtiden.

Creators Conference 2015

ECSA (European Composer and Songwriter Alliance) som företräder de europeiska komponisterna anordnar under 2015 för fjärde gången Creators Conference, en konferens där musikskaparna ges en röst gentemot makthavare i EU. Promotionnämnden bidrar dels under öppningskvällen till en spelning som följs av ett mingel där EU-makthavare och upphovspersoner får tillfälle att mötas, dels till ett panelsamtal där svenska upphovspersoner med egna ord berättar vad en fungerande upphovsrätt och en fungerande kollektiv förvaltning har betytt för deras yrkesliv som komponister.

Sekt i Rotterdam

Ett projekt som vill skapa uppmärksamhet för svensk musik i gränslandet mellan elektronisk dans/klubbmusik och elektroakustisk konstmusik. I samband med festivalen Classical Next kommer det svenska klubbkonceptet SEKT att anordna konstområdesöverskridande klubbkvällar där dans, poesi, performance och kortfilm möter musiken inför nyckelpersoner i internationellt musikliv.

Ny musik på svenska och europeiska festivaler

Efter framgångarna med att sprida nutida konstmusik på svenska festivaler under 2013 och 2014 (se projektet Ny musik på svenska festivaler nedan) utökas projektet under 2015 till att även inkludera europeiska festivaler. Detta görs, som tidigare år, genom att man underlättar för festivalerna att engagera specialiserade nutida musik-ensembler, och genom att man presenterar musiken på ett intresseväckande sätt för publiken.

Mikrolicensiering av grafiska rättigheter

Musikförläggarna ska genomföra ett pilotprojekt för att introducera en enkel licensieringsmodell för tillgängliggörande av texter, ackord och noter på internet.

Melodiradion.se

Melodiradion.se är en webbradio som lyfter fram sällan spelad musik av svenska upphovspersoner. Tanken är att Melodiradion.se ska ge utrymme åt genrer som sällan hörs i etersänd radio, till exempel folkmusik och visa.

Låtskrivarrum på Swedish Music Hall of Fame

Promotionnämnden har bidragit till att skapa ett utställningsformat på Swedish Music Hall of Fame (SMHoF ) på Djurgården i Stockholm som lyfter fram låtskrivarnas roll och de framgångar svenska låtskrivare haft i internationellt musikliv. Utställningen ska kunna flyttas och visas även utanför SMHoF, både i och utanför Sverige.

Jazzshowcases i Tyskland

Projektet syftar till att främja nyskriven svensk jazz i Tyskland genom att bjuda in inflytelserika agenturer på plats till en serie showcases med framstående svenska jazzakter. Projektet drivs av Svensk Jazz

Mina fem svenska favoriter

Projektet är en avläggare till det Tysklandsinriktade projektet med kuraterade Spotifylistor. Framstående tyska kultur- och musikjournalister väljer ut sina fem svenska favoriter och bidrar därigenom till en gemensam spellista. Mer information på www.myswedishfavourites.com.

Repertoar- och komponistutveckling - amatörkör

Stims promotionnämnd och FST (Föreningen Svenska Tonsättare) driver ett projekt som syftar till att tillgängliggöra nyskriven körmusik för amatörkörer. Dels handlar det om att presentera repertoar av passande svårighetsgrader för körerna, dels om att understödja mötet mellan körerna och komponisterna.

Svensk musik på Vevo

Musikvideotjänsten Vevo innehåller endast professionellt originalmaterial. Svensk musik har emellertid varit underrepresenterad. Därför stödjer promotionnämnden ett projekt som i samarbete med Vevo kommer att presentera svenska musikvideor för tysk publik.

Podcasten Skaparna

Podcasten Skaparna är en intervjuserie med kvinnliga upphovspersoner och artister. Här kommer kvinnorna i svensk populärmusik till tals för att fylla i luckorna i en skev historieskrivning. Syftet är inspirera en bred publik och att få genomslag för en ständigt pågående omskrivning av musikhistorien. Podcasten Skaparna finns på skapelsen.com/podcast.

Heldag Tyskland

Tillsammans med Export Music Sweden arrangerade Stims promotionnämnd en heldag om Tyskland för svensk musikbransch. En rad föredragshållare beskrev den tyska musikmarknaden ur olika perspektiv och gav tips om vad man som svensk bör tänka på om man vill ta sig in på den tyska marknaden.

Konserter och panelsamtal under Play Nordic

Promotionnämnden och Kultur i Väst initierade och arrangerade en minifestival på de nordiska ambassaderna i Berlin under ambassadernas gemensamma musik- och designsatsning Play Nordic. Nyckelpersoner från tysk musikbransch fick under en dag möta svensk nyskriven musik och komponisterna bakom den.

Träffpunkt – Svensk Filmmusik i Tyskland

Det finns sedan länge ett stort intresse för svensk film, musik och kultur i Tyskland. Stims promotionnämnd gör därför en satsning på framstående svenska filmmusikkompositörer, bland annat genom att arrangera möten mellan svenska filmmusikkomponister och tysk filmbransch på Svenska ambassaden i Berlin.

Ung Nordisk Musik

Stims promotionnämnd bidrog till ett projekt för att sprida nutida konstmusik till yngre publikgrupper (från 15 år och uppåt) inför den prestigefyllda festivalen Ung Nordisk Musik som 2014 hölls i Malmö. Projektet genomfördes bland annat genom besök på en rad gymnasieskolor i Malmöområdet.

Kuraterade Spotifylistor

Spotify är en relativt ny musiktjänst i Tyskland. Stims promotionnämnd stödjer ett projekt där svensk musik presenteras i genremässigt sammanhållna spellistor skapade för tysk publik. I ett första steg har nämnden satsat på svensk indiepop.

Showcase på Musikverein

I samband med den stora internationella musikmässan Classical Next i Wien bidrog Promotionnämnden till ett showcase med musik av svenska tonsättare vilka också fanns på plats. Därigenom nåddes en rad nyckelpersoner inom internationell musikbransch.

Förstudie SKE – Svensk konstmusik i Europa

I förstudien SKE togs ett strategiskt underlag, anpassat för PR-/kommunikationsbyråer, fram. Underlaget kommer att användas i en långsiktig kommunikationssatsning där svensk konstmusik ska lanseras och etableras i Europa, men början i Storbritannien.

Skapelsen – inspirationsfilm om kvinnor i populärmusiken

Skapelsen.com var ett samarbete mellan SPN och Musikverket och ett försök att demokratisera musikhistorieskrivningen, att skriva en ny musikhistoria där fler inspireras att söka sig till musiken. Projektet vill presentera kvinnliga förebilder för en bred, ung, musikintresserad publik.

RANK:s kompositionsfestival

Våren 2015 arrangerade Riksförbundet arrangörer av nutida konstmusik (RANK), i samarbete med Musik i Syd och SPN, en kompositionsfestival, en festival där själva kompositionen står i centrum. Varje nyskrivet kammarmusikverk spelades två gånger, med tonsättarsamtal emellan, i syfte att ge publiken fördjupade insikter och upplevelser om musiken.

Ny musik på svenska festivaler

Ett projekt som syftar till att göra den nyskrivna konstmusiken till ett naturligt inslag på icke-specialiserade musikfestivaler. Detta åstadkoms bland annat genom att man underlättar för festivalerna att engagera specialiserade nutida musik-ensembler, och genom att man presenterar musiken på ett intresseväckande sätt för publiken.

Kontra

Ett projekt som syftar till att väcka ungdomars nyfikenhet på ny och okänd musik. Genom ett samarbete med Stockholms saxofonkvartett genomförs en lång rad besök i grund- och gymnasieskolor. Under dessa besök får eleverna bland annat själva komponera musik för en professionell ensemble.

Konstmusik på Live at Heart

Tillsammans med Musikhögskolan i Örebro, Svenska Kammarorkestern och Live at Heart presenterades nutida konstmusik under festivalen 2014. Syftet var att öppna nya scener för och locka nya lyssnare till den nya konstmusiken.

From Bold to Barren

I detta samarbete med Curious Chamber Players presenterades ny svensk konstmusik i Schweiz. Några av Sveriges mest aktiva och spännande tonsättare spelades för såväl schweiziska konsertarrangörer som publik vid två schweiziska musikfestivaler.

Branschbrunch på Sound of Stockholm

I samband med festivalen Sound of Stockholm 2014 anordnades en sammankomst där medverkande tonsättare och musiker gavs tillfälle att träffa utländska VIP-gäster och svenska beslutsfattare. Därigenom ville projektet åstadkomma fler nationella och internationella samarbeten.

2013

Från Taube till Tensta – förstudie

Projektet undersöker möjligheterna att skapa en app som marknadsför Stockholms musikliv utifrån t-banekartan. Här ska man bland annat kunna få information om den aktuella livescenen, ny musik och lokal musikhistoria.

World Creators Summit

Promotionnämnden bidrog med ett showcase under World Creators Summit i Washington 2013. Under en välbesökt mottagning på den svenska ambassadörens residens, fick företrädare för internationell musikbransch möta svensk musik i olika genrer och upphovspersonerna bakom den.

Klangen av ett år

Med stöd från Stims promotionnämnd gjordes en dokumentärfilm om kompositören, trumpetaren, storbandsledaren och skivproducenten Ann-Sofi Söderqvist. Syftet var att lyfta fram en framgångsrik kvinna på jazzområdet som förebild i en annars mansdominerad värld.

Frankfurtmässan

Som en del i Promotionnämndens strävanden att sprida svensk musik internationellt, har man bidragit till att marknadsföra svensk musik på Frankfurtmässan genom noter och promotionmaterial. Man har i synnerhet satsat på den svenska körmusiken.

Cred it - förstudie för spotifyapp

Projektet utgjordes av en förstudie kring möjligheterna att skapa en Spotify-app som visar vilka upphovsmän och artister som medverkar på musikverk i Spotify. Syftet med en sådan app är att synliggöra upphovsmännen och musikerna på Spotify.

Visa och yttrandefrihet på Folk- och Världsmusikgalan

Projektet bestod dels i en manifestation för kopplingen mellan yttrandefrihet och upphovsrätt, dels i en konsert och ett seminarium som syftade till att lyfta fram visan på den svenska musikscenen. Båda delarna av projektet genomfördes i samband med folk- och världsmusikgalan i Gävle.

Spotify-app för svensk konstmusik

Projektets mål var att ta fram en app som hjälpte lyssnarna att hitta nyskriven svensk konstmusik i det enorma utbudet på Spotify.

Songwriting workshop, Malmö

En workshop för unga låtskrivare, som under ledning av erfarna producenter fick skriva och marknadsföra musik under realistiska förhållanden. Syftet med projektet var att bidra till återväxten i svenskt musikliv och därigenom skapa förutsättningar för ett framtida skapande inom musikområdet.

Musikdramatik-workshop

Projektet var en musikalisk pendang till utredningen En minut musik (se ovan) och bestod i en workshop där en grupp komponister skrev musik till en scen ur Shakespeares Macbeth. De olika tolkningarna framfördes inför en publik bestående av teaterproducenter och andra beställare av musik i samband med presentationen av En minut musik.

Moral Rights Watch

Projektet syftar till att få fram en förstudie kring möjligheten att göra en internationell kampanj för den ideella rätten. Förstudien ska också föreslå en lösning för hur den ideella rätten kan presenteras på en webbplats.

Mobilapp för Composers Radio

Composers Radio har presenterat nutida musik på webben sedan 2007. Med promotionnämndens stöd kunde man utveckla en mobilapp för att förenkla lyssnandet på nyskriven svensk konstmusik.

Marknadsföring kring Denniz Pop Awards

Promotionnämnden bidrog till marknadsföringen av det nyinstiftade priset Denniz Pop Awards som lyfter fram nya upphovspersoner, producenter och artister som verkar i Denniz Pops anda.

Marknadsföring av svenska operaarior

Med utgångspunkt i den operaantologi som gavs ut på Edition Suecia gjordes en turné med masterclasses på nordiska musikhögskolor/konservatorier i syfte att låta unga sångare möta en svensk operarepertoar att ta med sig i sina kommande karriärer.

Komponistkatalysatorn

Projektet tog fram en metod för att hjälpa komponister i sitt karriärbyggande. Komponisterna fick hjälp av en agent/katalysator med att skapa nya kontakter på ett bra sätt och samtidigt att öka sin affärsmässiga kompetens.

Hiphop och juridik på Södra Bar

Ett utbildningsevent kring upphovsrätt som genomfördes tillsammans med journalisten Ametist Azordegan och som riktade sig till upphovspersoner inom hiphop/urban-genrerna. Syftet var stärka unga kompositörers kunskap om upphovsrätt och hur man bäst tar tillvara sina rättigheter.

Genreöverskridande samarbeten på Visby Tonsättarcentrum

Projektet syftar till att skapa gränsöverskridande möten mellan populärmusikkompositörer och klassiskt skolade tonsättare för att stimulera ny svensk musik, skapa nya nätverk och lägga grund för nya konstnärliga uttryck.

Det svenska musikundret ur ett genusperspektiv

En förstudie kring hur man kan komma till rätta med snedfördelningen mellan könen bland de upphovspersoner som tjänar mest. Hur påverkar denna ojämlikhet mångfalden och den kommersiellt gångbara musiken? Kan man våga sig på att formulera en tes: Bristande jämställdhet och mångfald krymper musiken?

AA-Yang Ensemble

Den Bhutanesiska – men Stimanslutna – ensemblen AA-Yang Ensemble marknadsfördes i Sverige genom Promotionnämnden. Med detta projekt ville vi visa att gränserna för vad som kan betraktas som ”svensk repertoar” inte har med nationalitet att göra och att Stim verkar i en gränsöverskridande verklighet.

2012

Upphovsrättsseminarium

Promotionnämnden finansierade en serie seminarier i syfte att öka respekten och förståelsen för upphovsrätten. Seminarierna genomfördes i tio städer och riktade sig till musikstuderande och redan aktiva inom musikområdet, liksom till musikanvändare och allmänhet.

Sthlm - NY

Under 2015-2016 sker ett samarbete mellan den amerikanske ensemblen Mise-en och sex svenska tonsättare. Nyskriven svensk musik skall framföras i New York, Washington och Sverige med förhoppning om god spridning och fler utbyten mellan internationella ensembler och svenska tonsättare.

Nordisk sångskrivarträff på Bornholm

Promotionnämnden skapade ekonomiska möjligheter för Stimanslutna kompositörer att delta vid en nordisk låtskrivarsammankomst på Bornholm. Detta gjorde vi i syfte att stödja ett nordiskt samarbete och skapa nya kontaktmöjligheter för svenska upphovspersoner.

DAFM – digital agenda för musik

Promotionnämnden stöttade en internationell heldagskonferens på Södra Teatern i Stockholm. Syftet var att öka dialog och samarbete mellan musikens, teknikens och EU-politikens områden, och att belysa upphovsrättens centrala plats i såväl kultur- som teknikutveckling. Mer information om konferensen finns på dafm.se.

Stockholm Folk 2013

För att hjälpa till att uppmärksamma den vitala folk- och världsmusikscenen och bidra till korsbefruktningar med andra genrer, bidrog Promotionnämnden till marknadsföringen av Stockholm Folk Festival 2013.

Jazzbox

I en satsning för att sprida svensk jazz internationellt, bidrog Promotionnämnden med ett stöd till utlandslansering av en cd-box med framstående svenska upphovsmän.

The Impossible Music Sessions

Yttrandefrihet och konstnärlig frihet är förutsättningar för en fungerande upphovsrättslagstiftning och därför ett angeläget mål för Promotionnämndens verksamhet. The Impossible Music Sessions för samman upphovspersoner och artister som lever under censur och i avsaknad av upphovsrätt med upphovsmän och artister från demokratiska delar av världen. Syftet är att stödja förtryckta upphovspersoner och att för en bredare publik påvisa hur upphovsrätt och yttrandefrihet hör ihop.

Länsstudiedagar

Länsstudiedagarna, som genomförs med stöd av Stims promotionnämnd, vill vara en inspirerande plattform där lärare från musik- och kulturskolor får tillfälle att möta upphovsmän och förlag samt bekanta sig med nya notutgåvor och läromedel. Syftet är dels att göra nyskrivet material mer känt för målgruppen, dels att öka förståelsen för upphovsrätt.

Kvastwebben

Syftet med Kvastwebben är att öka kunskapen om konstmusik skriven av svenska kvinnor med förhoppningen att den ska spelas mer. Målet för projektet var att utveckla innehållet i repertoardatabasen och att publicera fler tonsättarpresentationer och artiklar.

En minut musik

Målet med utredningen En minut musik har varit att undersöka de marknadsmässiga förutsättningarna för komponister av beställningsverk och att i förlängningen förbättra dem. Utredningens slutsatser är tänkta att skapa ett underlag för en dialog mellan komponister och musikbeställare avseende beställningsverksavtalet (BVA), samt nya rekommendationer till minimitariffer.

Creators Conference 2013

Under Creators Conference i Bryssel träffas musikbransch och beslutsfattare i EU. Genom Promotionnämndens bidrag anordnades en konsert och mottagning på den svenska ambassaden där EU:s makthavare fick möta svensk musik och dess upphovsmän.

Plug-in

Projektet hade som mål dels att undersöka hur man kan arbeta med musikaliskt skapande/komposition i grundskolan, dels att, i samarbete med en grupp komponister, ta fram ett inspirationsmaterial kring musikskapande att använda i undervisningen. Syftet var att ge musikskapandet större utrymme i undervisningen för att därigenom främja ett framtida musikskapande.

Nordiska musikdagar 2013

Promotionnämnden gav stöd till Nordiska musikdagar i Stockholm för att stärka organisationens marknadsföring och publikarbete. Syftet var presentera nutida nordisk musik för en bredare svensk publik.

Svensk musik på spanska i Mexiko

Projektets syfte var att presentera, introducera och öppna en ny marknad för svensk musik i Latinamerika. Detta gjordes genom översättning av svenska visor och folkmusik till spanska och framföranden på plats i Latinamerika.

Stockholm Jazz Festival

Stims promotionnämnd har stött Stockholm Jazz för att utveckla och marknadsföra de svenska inslagen i festivalen med syfte att nyskriven svensk jazz ska nå fler svenska lyssnare.

Inspel

En förstudie kring hur man kan skapa en infrastruktur för dokumenterande, men professionellt genomförda, inspelningar av akustisk livemusik. Inspelningarna ska kunna användas i promotionsyfte av tonsättarna vars musik spelats in.

Kvinnodagskonserter

Projektet delfinansierades av Promotionnämndens i syfte att främja etableringen av en jämställd musikfestival i södra Sverige och för att belysa jämställdhetsfrågor i det svenska musiklivet.