Opinion17 oktober 2022

Upphovsrätten är helt central för musikskapares rätt att få betalt, och för möjligheten att konsumenter smidigt ska kunna lyssna på musik. Samtidigt är kunskapsnivå om upphovsrätt idag relativt låg. Därför är det positivt att skolverket har uppdaterat kursplanerna för grundskolan och låtit upphovsrätten ta plats. Tidigare var det enbart på gymnasienivå som upphovsrätt var med i kursplanerna, men från och med 1 juli 2022 kommer det ingå i flera kursplaner för grundskolan.

Med rätt information och regler bidrar upphovsrätten till att musiken kan spridas och de som skapar musiken får betalt. I de nya kursplanerna fokuserar man både på rättigheter och skyldigheter, vilket är mycket positivt. Stim frågar allmänheten med jämna mellanrum om deras inställning till upphovsrätt och då framkommer ett tydligt och brett stöd. Samtidigt vet vi att unga har generellt sätt lägre kunskaper och är lite mindre positiva än äldre. Skolverket gör därför helt rätt att informera tidigare och tydligare om upphovsrätt. 

För lärare som vill arbeta mer med upphovsrätt i skolan rekommenderas att använda sig av PRV:s sida upphovsrattsskolan.se. Där finns inspirerande och kunskapshöjande material som pedagogiskt lär elever om upphovsrätt. 

Om kursplaner:

Kursplanerna är de dokument som bestämmer vad eleverna ska lära sig i skolan.

Läs mer om förändringarna på musikområdet här