The Swedish Chamber Games har avgjorts!

I samarbete med Göteborgs Symfoniker, kammarensemblen Gageego! och Föreningen Svenska Tonsättare har Stim instiftat en kompositionstävling med fokus på kammarmusik. Nu har vinnarna utsetts. 

Under våren 2020 har svenska tonsättare kunnat skicka in sina bidrag till tävlingen, som resulterade i 100 inskickade verk. En internationell jury bestående av representanter från de ensembler som deltar i projektet, har nu utsett sina vinnare:

Vinnare i kategorin för soloverk: Britta Byström: Baum in der Stadt
Vinnare i kategorin för duo: Henrik Denerin: totenkopf 
Vinnare i kategorin för ensemble: Leilei Tian: The Hymn of the Pearl

Prissumman är 50 000 kronor i vardera kategori. Vinnarna i Swedish Chamber Games kommer att samlas vid en konsert i Göteborgs konserthus den 10 oktober 2020, där verken framförs av den svenska ensemblen Gageego! Konserten kommer att genomföras i en form som anpassas efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer och enligt svensk lag för den aktuella perioden. 
Därefter kommer de tre vinnande verken att tas upp av de europeiska toppensemblerna ensemble recherche (Freiburg), L’Instant Donné (Paris), Hebrides Ensemble (Edinburgh) och Athelas Sinfonietta Copenhagen. Det övergripande temat för spelen är: The Art of Conversation. 

Tävlingsbidragen kunde skickas in mellan perioden 2 december 2019 till och med 2 mars 2020. Endast ansökningar som inkom i komplett skick inom denna tidsperiod har behandlats.
Juryn har fattat sitt beslut om vinnare i tävlingen - som offentliggörs den 1 juni kl 13. Ett varmt tack till alla tonsättare som inkom med bidrag och till juryn för ett gott samarbete!
Om du har några frågor kring tävlingen eller projektet, kontakta projektledare Emelie Bergbohm på Bohm Bohm Room.


Britta Byström - Baum in der Stadt

Britta Byström studerade komposition vid Kungliga Musikhögskolan, Stockholm 1995-2001. Hon har skrivit kammarmusik, vokalmusik, opera och ett 50-tal orkesterverk, framförda av bland andra BBC Symphony Orchestra, Detroit Symphony Orchestra och Radiosymfonikerna. Byström har tilldelats Da capo-priset vid tyska Branderburgerbiennalen och det amerikanska ”Elaine Lebenbom Memorial Award For Female Composers”. Hennes verk har uttagits till ISCM, Nordiska Musikdagar och utsetts till ”recommended work” vid Rostrum For Composers. Byströms musik är utgiven på Edition Wilhelm Hansen.

"Jag är mycket glad för utmärkelsen och ser fram emot att mitt violinsolo – så småningom – ska framföras av dessa framstående europeiska ensembler”, säger Britta Byström.

"Baum in der Stadt för soloviolin skrevs som en liten etyd inför att jag skulle komponera ett antal större verk för stråkinstrument och behövde vässa mina redskap som tonsättare. Efter hand blev det dock till ett eget stycke, och jag döpte det till "Baum in der Stadt" – Träd i staden – just för att det kändes som något levande som växt upp i en konstruerad omgivning. Titeln tog jag från en målning av Paul Klee, vars konstnärskap jag uppfattar som en underbar förening mellan konstruktion och fantasi.”


Henrik Denerin - totenkopf

Henrik Denerin har fått beställningar och blivit framförd av ensembler såsom Ensemble Recherche, Ensemble Aleph, Axelsson&Nilsson Duo, Norrbotten NEO, Vertixe Sonora m.fl. Hans musik har framförts i Europa, Asien, Australien och Amerika och på festivaler så som ISCM, NMD, Darmstadt, Mixtur och Melbourne International Arts Festival. 2019-20 är han Composer in Residence hos Ensemble Kwartludium. Henrik studerade komposition för bl.a. Luca Francesconi och Rolf Martinsson vid Musikhögskolan i Malmö samt för Karlheinz Stockhausen och Richard Toop.

“Det är en stor ära att ha blivit tilldelad denna utmärkelse och det kommer att bli oerhört roligt att spelas av så många framstående ensembler. För min del är det viktigt att träffa personerna i de andra ensemblerna för att utöka mitt nätverk vilket i sin tur skapar goda förutsättningar för mitt fortsatta arbete som tonsättare”, säger Henrik Denerin.

“Stycket totenkopf började som vad som kanske kunde betecknas som ett "övergångsstycke" i min cykel einbahnstraße. Detta representeras till och med (något naivt) i verket av ”passagerna” genom registret i de två instrumenten: piccolo som börjar med sin lägsta ton och strävar uppåt; det andra instrumentet börjar i sitt högsta register och strävar mot dess lägsta. Men denna passage misslyckas ideligen. Annat material avbryter: ett anrop som står där ensamt och uttryckslöst. Det som skulle vara enkelt blir komplext och fragmenterat.”


Leilei Tian - The Hymn of the Pearl

Leilei Tian studerade komposition vid Central Conservatory of Music i Beijing och sedan i Göteborg. Hon är pristagare till flera internationella utmärkelser och priser, bland annat Besançon Composition Competition för franska orkestrar, Contemporary Music Contest "Cita' di Udine" i Italien, Gaudeamus Competition i Amsterdam, Composition Competition of GRAME i Lyon och ISCM Cash Young Composer’s Award. Hon tilldelades även det svenska Järnåkerpriset 2012. I stor utsträckning och med ett gott mottagande har Leileis kompositioner upprätt världen över. 

"Jag är tacksam att min musik får spridas på ett sätt som den här utmärkelsen möjliggör. Det sprider ett budskap om en universell strävan efter fred och framåtrörelse i livet. Detta projekt ger mig större mening att arbeta som konstnär, särskilt med dagens svåra tider och globala utmaningar", säger Leilei Tian. 

“Verket är inspirerat av en hymn som finns i den kristna skriften “Aposteln Tomas handlingar”. Den berättar historien om "en son till konungarnas kung" som sänds till Egypten för att hämta en pärla skyddad av en fruktansvärd orm. Under uppdraget förförs han av egyptierna och glömmer bort sitt eget ursprung. I ett brev skickat från fadern påminns sonen om sitt förflutna. Tillslut lyckas sonen förtrolla ormen till en djup sömn och griper pärlan. Han återvänder till sitt rike som en hjälte. Skriften är ett allegoriskt budskap om en resande själ från ett dödligt hem, genom dödligheten och tillbaka till ett himmelskt ursprung. I stycket spelar basflöjten en mycket viktig roll som förtrollaren. Stycket som helhet syftar till att bjuda in ljudfärgerna för varje instrument och deras olika kombinationer."

Stims Promotionnämnd, SPN

Stims Promotionnämnd arbetar för den nya musiken och för att ge förutsättningar för ett framtida skapande inom musikområdet. Läs mer om hur SPN arbetar här.