Stims rekordår 2016

2016 var ännu ett rekordår för Stim inom i stort sett alla områden: utbetalningar, intäkter, antal anslutna och antalet upphovspersoner som fått Stimpengar. Och detta på en marknad och i en omvärld som ständigt förändras - dessutom i ett rasande tempo.

Stims framgångar är till stor del en följd av att branschen växer och att det svenska musikundret fortsätter att erövra världen. Men också av att Stim står starka, är flexibla och på många plan leder utvecklingen av nya tjänster anpassade för en gränslös, digital musikvärld.

Musikstreamingtjänsternas internationella tillväxt fortsatte i högt tempo 2016 och detsamma gäller marknaden för rörlig bild, där allt fler styr om sin verksamhet mot den digitala världen. Som en följd av detta förändras förvaltningen av rättigheter allt snabbare och det dyker hela tiden upp nya, kommersiella aktörer på marknaden.

För oss på Stim innebär det att vi måste omdefiniera hur den kollektiva rättighetsförvaltningen ska se ut i framtiden, och här har en stor del av vårt fokus legat under 2016.

Intäkter från musikanvändare

Stims totala intäkter 2016 var 1,87 miljarder kronor, och att en stor del av ökningen har varit inom onlineområdet är knappast oväntat – Sverige är världsledande inom användningen av streamingtjänster. Men den största intäktsökningen var inom liveområdet, så suget efter levande musik har faktiskt ökat hos svenskarna trots den ständiga tillgången till musik på de digitala plattformarna. 2016 fick Stim in nästan 67 miljoner kronor från musik som framförts live – en ökning med 18 procent.

Stim har ungefär 25 000 kunder, som har rätt att spela licensierad musik från hela världen i sin verksamhet. Kunderna är allt från streamingtjänster och tevebolag till gym och frisörsalonger.

En stor del av Stims intäkter kommer från utlandet. Detta beror främst på de svenska musikskaparnas framgångar världen över, men även på att tekniken gjort det möjligt för Stim att få bättre underlag över vilken musik som spelas var – något som tidigare inte har kunnat rapporteras på samma sätt. Den låt som gav mest pengar från utlandet 2016 var Love Me Like You Do, framförd av Ellie Goulding och komponerad av fem låtskrivare varav fyra är svenskar.

Utbetalningar till musikskapare

2016 betalade Stim ut 1,7 miljarder kronor till anslutna upphovspersoner och musikförlag. Detta är rekordsiffror och en ökning med hela 11,9 procent mot föregående år. Även antalet Stimanslutna var rekordmånga: 83 999 rättighetshavare – en ökning med 4 procent.

Antalet verk som Stim fördelar pengar till växer i takt med att den digitala marknaden gör det – utbetalningarna 2016 avsåg över 1,75 miljoner olika verk. Digitaliseringen kräver att Stim hela tiden tittar på nya modeller för att fördela pengarna till den som äger rättigheterna till musiken och att vi samarbetar med andra rättighetsorganisationer som också tror på musikens värde. Därför har Stim bland annat investerat i ett licensieringsbolag tillsammans med tyska GEMA och engelska PRS for Music.

Sammantaget har detta lett till att Stim helt enkelt fördelar mer pengar till flera.

Vi värnar om återväxt och mångfald

Stim är mycket mer än ersättning till låtskrivare, kompositörer och musikförlag. En del av intäkterna avsätts nämligen till återväxten i den svenska musiken – något som skiljer Stim från de kommersiella aktörerna på marknaden.

2016 avsatte Stim 33,5 miljoner eller 1,8 procent av de samlade intäkterna för att göra ny svensk musik känd, tillgänglig och framförd både i Sverige och utomlands. Det är Stims bidrag till det svenska musiklivet – Stim står för samhällsnytta.

Läs gärna Stims årsredovisning för mer intressanta siffror om rekordåret 2016.