Stims internationella samarbeten och närliggande organisationer

Stim samarbetar internationellt med liknande organisationer i andra länder. Det betyder att den som får sin musik spelad utomlands också kan få pengar för detta.

Motsvarande organisationer i andra länder

Behöver du kontaktuppgifter till Stims eller NCB:s motsvarande organisation i ett annat land?

Paraplyorganisationer

Stim medverkar i flera internationella samarbetsorgan, till exempel Cisac, Gesac och, genom NCB, Biem.

BIEM
Förhandlingsorganisation för inspelningsrättigheter.

CISAC
Utföranderättssällskapens samarbetsorgan

GESAC
Gesac - Groupment Européen des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs - bildades 1990 och representerar över en miljon europeiska upphovspersoner inom bland annat musik, litteratur och bildkonst. 

WIPO
FN-organ som har upphovsrätt som specialitet.