Skivsläpp utanför Norden

För skivutgivningar utanför Norden och Baltikum ska du i samband med releasen alltid skicka in så kallad release-information till Stim.

Använd vår blankett för att informera oss om releasen: releaseinfo (pdf).

De flesta upphovsrättsorganisationer i andra länder behandlar inte reklamationer för releaser som är äldre än tre år. I vissa länder gäller kortare tid. GEMA (Stims motsvarighet i Tyskland) behandlar inte reklamationer som gäller "special events-produktioner", om inte anmälan av verken skett inom ett år efter utgivningen.

Sen eller utebliven ersättning?

Det finns flera tänkbara anledningar till att dina pengar blivit försenade eller helt uteblivit:

  • Upphovsrättsorganisationen i det aktuella landet har inte fått betalt från skivbolaget
  • Skivbolaget har inte rapporterat inspelningen
  • Skivbolaget har bytt namn/ägare/adress
  • Skivbolaget har gått i konkurs
  • Upphovsrättsorganisation har inte kunnat identifiera upphovspersonerna på skivan och vet därför inte vart de ska skicka pengarna

Läs om hur du går tillväga för att meddela oss att du saknar den Stimersättning som du har du förväntat dig.