Skivsläpp utanför Norden

För skivutgivningar utanför Norden och Baltikum ska du i samband med releasen alltid skicka in så kallad release-information till Stim.

Använd vår blankett för att informera oss om releasen: releaseinfo (pdf).

De flesta upphovsrättsorganisationer i andra länder behandlar inte reklamationer för releaser som är äldre än tre år. I vissa länder gäller kortare tid. GEMA (Stims motsvarighet i Tyskland) behandlar inte reklamationer som gäller "special events-produktioner", om inte anmälan av verken skett inom ett år efter utgivningen.

Sen eller utebliven ersättning?

Det finns flera tänkbara anledningar till att dina pengar blivit försenade eller helt uteblivit:

  • Upphovsrättsorganisationen i det aktuella landet har inte fått betalt från skivbolaget
  • Skivbolaget har inte rapporterat inspelningen
  • Skivbolaget har bytt namn/ägare/adress
  • Skivbolaget har gått i konkurs
  • Upphovsrättsorganisation har inte kunnat identifiera upphovspersonerna på skivan och vet därför inte vart de ska skicka pengarna