Nyhet12 maj 2014

Efter fem års förhandlingar skrev Stim avtal med YouTube i höstas.
– Vi är oerhört glada över att vi har lyckats åstadkomma detta. Det är ett helt nytt område och vi arbetar nu intensivt med fördelnings-, rapporterings- och faktureringsfrågor. Allt för att säkra kvalitén på hantering och utbetalning, säger Stims fördelningschef Claudia Salazar.

När Stim i höstas skrev avtal med YouTube var det något av en milstolpe för upphovsrätten. Avtalet innebär att Stimanslutna får betalt för den musik som YouTube-användarna i Europa lyssnar på. Och många musikskapare är förväntansfulla.

– Även vi på Stim förstås, säger Claudia Salazar. Licensavtalet innebär ett viktigt erkännande för våra anslutna upphovspersoner och förlag. Den här överenskommelsen visar upphovsrättens fortsatta betydelse i den digitala musikvärlden.

Avtalet med YouTube innebär att Stim direktlicensierar Stimrepertoaren i hela Europa. Det betyder att Stim tar in licenspengarna direkt i hela området och fördelar dem till upphovspersonerna, istället för att gå omvägen via upphovsrättsorganisationen i respektive land.

– Direktlicensiering över gränserna är en naturlig utveckling, som görs möjlig tack vare den digitala musikanvändningen. Vi får ett både rättvisare och effektivare system samtidigt som våra anslutna får betalt snabbare och säkrare, säger Robert Gehring, chef för Stims medlems- och förlagsservice.

Den andra sidan av myntet är att det tar tid att få alla nya processer på plats.

– De nya sätten att administrera rättigheter och det faktum att vi nu måste hämta pengar över landsgränserna innebär en hel del uppstartsarbete. Vi arbetar med ett utvecklingsprojekt och en referensgrupp med Stimanslutna förlag som tittar på kraven i projektet. Det kommer att ta ett tag innan maskineriet rullar, men vi är på rätt väg, säger Claudia Salazar.

Att det är ett nytt licensieringsområde kan också påverka beloppen i första utbetalningarna.

– I takt med att processerna finslipas kommer utbetalningarna att öka, men att pussla ihop våra anslutnas verk med miljontals klipp som strömmas över Europa är en komplex utmaning som tar tid.

Det som också kan försvåra är att det finns flera direktlicensierande musikförlag och upphovsrättsorganisationer i Europa. Alla fakturerar YouTube, och eftersom alla har olika verkdatabaser kan dessa ibland krocka med varandra. Det kan i sin tur innebära att Stims utbetalningar försenas.

– När flera aktörer ska fakturera YouTube för den repertoar de förvaltar kan det i vissa fall bli överdebiteringar, och då får Stim inte betalt för hela fakturabeloppet. Därför betalar vi inte heller ut några pengar förrän vi fått betalt av YouTube. Vi har inte möjlighet att ligga ute med de summorna, säger Robert Gehring.

Så hur fungerar YouTube-avtalet i praktiken?

– Avtalet innebär att Stim får ta del av YouTubes reklamintäkter. Om YouTube säljer många annonser så blir det mer ersättning till upphovspersonerna. Säljer de färre annonser så blir det mindre pengar.

Stim fördelar sedan intäkterna till rättighetshavarna, oavsett om det finns reklam eller inte före klippet.

– Vi vill att våra anslutna upphovspersoner ska få betalt när deras verk framförs, utifrån hur många som har sett klippet, säger Robert Gehring. Det är så vårt uppdrag och traditionella fördelningsmodell ser ut och därför tillämpar vi den principen.

Stim och YouTube – så funkar det
YouTube är världens största underhållningstjänst och distributör av audiovisuellt innehåll. Här är de vanligaste frågorna Stim har fått om avtalet, som skrevs i oktober.

Hur kan Stim veta vad som spelas på YouTube?
YouTube använder flera tekniker för att identifiera den musik som spelas. De skickar en rapport till Stim, som matchar den med sitt verkregister. Läs mer om YouTubes innehållsidentifiering.

Måste det vara reklam före min låt för att jag ska få betalt?
Nej, reklamintäkterna styr det totala beloppet som YouTube betalar men Stims utbetalningar utgår från antalet tittare. För Stimanslutna rättighetshavare gör det alltså ingen skillnad om YouTube visar reklam före ett videoklipp med just din musik eller inte, så länge Stim har kunnat matcha den aktuella YouTube-videon med ditt musikverk i Stims verkregister.

Finns det någon beloppsgräns för utbetalningar?
Ja, lägsta nivå för att få utbetalning är 200 kronor. Når du inte upp till 200 kr står pengarna kvar hos Stim tills du nått upp till beloppsgränsen.

Gäller avtalet bara i Sverige?
Nej, det är paneuropeiskt, det vill säga att det täcker hela Europa. En Stimansluten får alltså ersättning från Stim om hans eller hennes verk spelas i exempelvis Spanien.

När betalas pengarna ut?
Varje kvartal. Om allt går som det ska så sker den första utbetalningen i december.