Nyhet30 juni 2017
Just nu pågår ett stort arbete inom EU för att skapa en fungerande digital inre marknad för upphovsrätt, det sk Copyright-paketet som EU-kommissionen presenterade hösten 2016.

Det är viktiga beslut som ska tas, som i grunden handlar om hur vi i en digital värld värderar det innehåll som skapas, sprids och i sin tur bidrar till värde på en global marknad. För svenska musikskapare kommer utfallet av processen i Bryssel att få stor betydelse.

Det svenska musikundret fortsätter att erövra världen. Musiken är en fantastisk tillgång och betydelsefull exportnäring för Sverige. Att branschen har de förutsättningar som krävs för att fortsätta utvecklas gynnar inte bara musikskaparna och de som lyssnar på musiken – utan Sveriges ekonomi och innovationskraft som helhet. 

För att värna musikens värde krävs en välfungerande marknad för alla parter på den digitala marknaden – upphovspersoner, teknikutvecklare, plattformskreatörer och konsumenter. Det krävs ett konstruktivt samarbete och en konstruktiv fördelning av de värden som musiken skapar. Men här råder idag en obalans, som hämmar näringskedjan. 

En viktig förändring som EU-kommissionen vill uppnå med sitt förslag är att balansera relationerna mellan plattformar där användarna själva laddar upp material och upphovspersonerna, så att upphovspersonerna får skälig del i de vinster som görs på musiken de skapat (diskussionen om sk ”transfer of value”). Det här är viktigt. När musiken ger plattformarna värde, måste det förstås även komma de som skapat musiken till gagn.

Det är viktigt för att musikskapare ska kunna fortsätta berika vårt samhälle med musik och för att skapa en fungerande marknad med rättvisa konkurrensvillkor. Tjänster med bra affärsmodeller, dvs där man ser upphovspersonernas betydelse i kedjan, måste kunna konkurrera på lika villkor på en global marknad. En fungerande upphovsrättslagstiftning är helt avgörande för att musikskapare ska få betalt för sina verk, kunna skapa ny musik och fortsätta att bidra till Sveriges ekonomi.

Musikskapare- skriv under insamlingen "Make the internet fair",  klicka på länken.

Det råder hög aktivitet i Bryssel med anledning av de förslag som är på agendan. För ett par veckor sedan anordnades bland annat ett stort event av Gesac, the European authors’ societies, som Stim är medlem i. Många politiker var inbjudna och Stim representerades av flera personer på plats.

Tidigare träffade även Björn Ulvaeus och Stims styrelseledamot Alfons Karabuda ett stort antal europaparlamentariker för att diskutera upphovsrättsfrågorna – läs mer om vad som togs upp på mötet.
 

Karsten Dyhrberg Nielsen
Vd Stim