_mg_6185topp.jpg

Foto: Felicia Yllenius
Nyhet7 januari 2019
Teknisk kompetens och skarpa lägen ger självförtroende – det vet musikerna Zerrin Sarac och Linnéa Björn. Efter en termin i Musikmakarnas och Sony/ATV Music Publishing Scandinavias mentorsprogram för kvinnliga producenter vågar de nu kalla sig producenter.

– Att vara producent handlar väldigt mycket om att våga. Nu har jag självförtroendet att göra det, säger Zerrin Sarac. 

Att det råder en obalans mellan kvinnor och män i producentvärlden har länge varit ett faktum i musikbranschen – trots det har det ännu inte skett någon större förändring. Mot den bakgrunden har Sony/ATV Music Publishing Scandinavia och Musikmakarna nu startat ett gemensamt mentorsprogram för kvinnliga musikproducenter. Det berättar Atena Banisaid som är en av initiativtagarna från Sony/ATV. 

– Vi har en lång historia av att män alltid har fått gå före, men nu kommer en våg av förändringar. Det här mentorsprogrammet är en del i det. Vi vill inte bara snacka, vi vill agera, säger hon. 

Atena Banisaid, Sony/ATV

Mentorsprogrammet drog igång i september i år och hittills har det arrangerats fyra träffar där studenterna har fått möta etablerade producenter som är knutna till Sony/ATV. Förutom samtal och diskussioner om yrket har de även fått möjlighet att producera för- och tillsammans med artister.   

– Det här är en start till att kunna säga: ”Jag är kompetent, jag kan det här. Jag är en producent!” Det är enormt viktigt för att kvinnor ska våga ta för sig, säger Atena Banisaid.

Zerrin Sarac och Linnéa Björn pluggar på Musikmakarna, en yrkeshögskoleutbildning inom musikproduktion, och är två av de sju studenter som deltar i mentorsprogrammet. De berättar att de redan har fått en otrolig boost och ett stort tekniskt kunnande.

– Vi har fått träffa och prata med sångaren och producenten Becky and the Birds, det var riktigt fett. Vi har även fått jobba tillsammans med producenten Jeff Roman (producerat för Jireel och Denz, reds.anm) och fått i uppgift att producera låtar. Det har varit otroligt givande, säger Zerrin Sarac.

Linnéa Björn håller med och tillägger att mentorsprogrammet har gett henne ett stärkt självförtroende. 

– Den här tiden har fått mig att inse att rollen som producent främst handlar om att våga vara kreativ. Det finns ingen mall som du måste passa in i, du behöver inte göra som alla andra. Det handlar bara om att hitta din grej, säger hon.

En av de viktigaste lärdomarna som Zerrin Sarac och Linnéa Björn kommer att ta med sig från mentorsprogrammet är att våga ta plats.  

– Numera vågar jag kalla mig producent! Det beror på att jag har blivit tekniskt kunnig och fått självförtroende, säger Linnéa Björn. 

Zerrin Sarac håller med om att den tekniska kunskapen ger självtillit på flera plan.

–  Även om jag inte kommer att producera hela tiden i framtiden kommer jag inte att vara den där tjejen som sitter tyst längst bak i studion. Jag kommer att ta för mig mycket mer, och om jag får en idé vet jag att jag kan jag prodda själv!

En annan viktig lärdom från mentorsprogrammet är att producentens roll inte enbart är teknisk, det handlar om väldigt mycket mer.  

– I grunden handlar det om att ha en vision som du vill förmedla. Det du gör behöver inte vara tekniskt perfekt, det handlar snarare om att kunna göra något som är intressant – att skapa nya ljud till världen, säger Linnéa Björn. 

Atena Banisaid på Sony/ATV berättar att mentorsprogrammet kommer att fortsätta under våren och att de därefter har planerat för ett nytt program under hösten 2019.

– Vi ser det här som ett långsiktigt projekt för att skapa verklig förändring i branschen, säger hon.

Till skillnad från många andra mentorsprogram som är riktade mot kvinnor berättar Atena Banisaid att deras fokus är att göra programmet så verklighetsbaserat som möjligt. Det innebär bland annat att deltagarna inte enbart arbetar med kvinnliga producenter.

– Verkligheten är fortfarande den att majoriteten producenter är män. Därför har vi valt att jobba utifrån bra förebilder snarare än utifrån kön. Du måste våga säga vad du tänker och tycker alldeles oavsett vart du är – även om det är i ett rum med enbart män.

Atena Banisaid, Zerrin Sarac och Linnéa Björn

Text: Malin Letser
Foto: Felicia Yllenius