carinabrorman_2020_charlotte_stromwall.png

Stims ordförande Carina Brorman. Foto: Charlotte Strömwall.
Stims ordförande Carina Brorman. Foto: Charlotte Strömwall.
Nyhet11 juni 2021
Efter ett omtumlande år präglat av pandemin stakar nu Stim ut en ny strategisk riktning för framtiden. Stims Styrelseordförande Carina Brorman berättar här mer om styrelsearbetet, branschens utmaningar och det högaktuella vd-bytet.

Hur ser du på din roll och styrelsens uppdrag?

En central del i min roll, och i styrelsens arbete, är att följa upp arbetet inom Stim och driva utveckling framåt. Det handlar framför allt om att peka ut en tydlig riktning, och säkra att vi har fokus på rättighetshavarnas intressen. För mig handlar rollen som styrelseordförande mycket om att fungera likt en brygga mellan styrelse och ledning, och föra upp viktiga frågor på agendan.

Vilken betydelse har olika perspektiv i styrelsearbetet?

Idag, kanske mer än någonsin, är det viktigt att styrelsen utgörs av individer som kan föra med sig olika perspektiv in i styrelsearbetet. Det är centralt att vi skapar trygghet och öppenhet i styrelserummet som ger utrymme för skilda åsikter. Stims styrelse består av representanter från rättighetshavarföreningarna; FST, Skap och Musikförläggarna, tillsammans med arbetstagarrepresentanter och ett antal oberoende ledamöter med olika bakgrund och erfarenheter. En komplex struktur, som ibland bidrar till livliga diskussioner i styrelserummet. Jag tycker att vi utvecklat ett öppet arbetssätt där olika åsikter och ideer blir respektfullt bemötta. Vi är alla där för att verka för Stims och våra rättighetshavares bästa.

I våras kom nyheten att Karsten Dyhrberg Nielsen slutar som vd för Stim, berätta?

Karsten har genomfört stora och viktiga förändringar för Stim, vilket gör att verksamheten vilar på en stark och stabil plattform idag. Samtidigt går utvecklingen i musikbranschen framåt i snabb takt, våra utmaningar blir alltmer internationella och globala och det är angeläget att vi möter dem i större utsträckning i samarbete med andra. Det gör att vi ser ett naturligt läge för Stim att nu ta nästa steg genom en ny strategisk riktning och med den tillsätta en ny vd. Karsten kommer att lämna ett stort tomrum efter sig, och vi är tacksamma över den betydelsefulla utveckling av Stim som han bidragit till.

Spännande, i vilken riktning vill ni gå?

Vi ser en stor potential för Stim att i ännu högre grad verka som en samlande kraft i musik- och kulturvärlden. Musikskapandet står inför en våg av förändringar som följer med den snabba digitala utvecklingen och ökade globaliseringen – och inte minst till följd av utmaningarna efter covid-19. Samtidigt måste vi ha ett fokus på den lokala och nationella marknaden, hur och på vilket sätt kommer omstarten av live- och bakgrundsmusik att ske?

Vi behöver bli ännu bättre på att möta omvärldens förändringar genom att fördjupa vår kunskap och förståelse om rättighetshavarnas utmaningar och behov. Under de senare åren har vi lanserat en rad nya initiativ som möter upp identifierade behov hos våra rättighetshavare, till exempel Stim Music Room, en mötesplats för våra låtskrivare, kompositörer och förlag. En omedelbar succé som skapat värden på flera olika sätt genom co-working studios, samvaro och kunskapsutbyte.

Hur ser du på det gångna året?

2020 har varit ett dramatiskt år för hela kultursektorn vilket också kommer att få en stor påverkan på Stims arbete framöver. Vi står ödmjuka inför att det kan ta flera år för musikbranschen att återhämta sig, och vissa delar kanske aldrig återgår till det normala igen. Det innebär att vi nu mer än någonsin behöver ge stöd till rättighetshavarna och vara lyhörda för omvärldens förändring. Stim agerade snabbt för att lindra krisens omedelbara effekter för musikskaparna. Med samlade krafter tog vi fram ett erbjudande om förskottsutbetalning redan under våren 2020 och under hösten dubblerade vi antalet stipendier, som en direkt konsekvens av pandemin.

Vi har under året också gjort en genomlysning av Stims kulturella uppdrag, det musikfrämjande arbetet som finansieras av rättighetshavarna och bedrivs i samarbete med FST, Skap och Musikförläggarna. Vi ser ett behov av att lyfta det stora värde vi tillsammans skapar och de aktiviteter som görs inom ramen för det. I det arbetet har vi en ambition att stärka samverkan och samarbetet mellan Stim och rättighetshavarföreningarna, i syfte att skapa tydligare värden för rättighetshavarna, för mig har det varit mycket glädjande att vi nu börjar se resultat av detta arbete.

Vilken potential ger ett utökat samarbete med andra?

Stim, PRS och Gema har tillsammans utvecklat världens första multi-territoriella copyright-hub, ICE (International Copyright Enterprise) för online-licensiering och processhantering. Syftet med detta ’joint venture’ är att säkerställa att våra rättighetshavare får bästa möjliga ersättning för sin musik på streaming-plattformar och att hanteringen kan göras på ett kostnadseffektivt sätt. ICE är det mest omfattande och strategiskt viktiga initiativ som Stim har investerat i, både resursmässigt och finansiellt. Vi står nu inför en ny transformativ tid efter pandemin och vi ska vara öppna för än mer samarbete med andra. Det har en enorm potential när det kommer till att skapa nya värden för rättighetshavarna. Genom gemensamma digitala lösningar kan flera sällskap minska sina kostnader och därmed skapa mer värde för sina rättighetshavare.

Hur ser du på Stims möjligheter och utmaningar när det kommer till att möta den ständiga förändring som till stor del präglar musikbranschen?

Jag är övertygad om Stims förmåga att fortsatt vara ett av de ledande sällskapen. Men vi måste utforska mer tillsammans med andra i, eller utanför, musikbranschen. Vi ska stå väl förberedda att hantera nya utmaningar och möjligheter när samhället öppnar upp igen efter pandemin.

Och nu är vi nyfikna – när är den nya vd:n på plats?

Åh, det är en bra fråga, förhoppningsvis redan under hösten. Rekryteringsprocessen är igång och vi hoppas såklart på att ha en ny vd på plats så snart som möjligt, men det är ännu viktigare att vi hittar rätt person!

Tags