fonster.png

Ohälsa är vanligt bland musikskapare.
Ohälsa är vanligt bland musikskapare.
Nyhet15 maj 2019
En ny rapport som musikaggregatorn Record Union tagit fram visar på höga siffror av psykisk ohälsa inom musikbranschen.

Hela 73 % som svarat i undersökningen säger sig lida av någon form av psykisk ohälsa, och i åldrarna 18-25 är siffran på hela 80 %. Samtidigt är samma åldersgrupp den som är minst benägen att söka hjälp.

De mest drivande faktorerna för det dåliga måendet är enlingt svarspersonerna rädslan för misslyckande (67 %) och stress över finanserna (59 %). Dessutom uppger endast 19 % att de upplever att musikbranschen jobbar för en hållbar och hälsosam framtid för musikskaparna.

Dessa siffror är oroande. Record Union har därför beslutat sig för att donera 30 000 dollar till olika projekt som främjar psykisk hälsa bland musikskapare. Jobbar du med ett projekt som har det målet? Ansök då till Record Union, senast den 3e juni 2019.

Hela Record Unions rapport och mer information om ansökan till projektpengar finner du på: https://www.the73percent.com/

Vill du veta mer om psykisk och fysisk ohälsa inom musikbranschen? Då kan du läsa mer på: https://www.stim.se/sv/nyheter/rock-bottom