Nyhet9 mars 2021
För musikskapare har antagligen streamingtjänsterna aldrig varit viktigare än nu. För att få bästa möjliga ersättning och kunna dela ut pengarna så rätt som möjligt har Stim sedan flera år tillbaka gjort en strategisk satsning på ICE. Ett samarbete över landsgränserna stärker låtskrivare.

Nils Danielsson är Head of Strategy & Partnership på Stim och har jobbat med ICE länge. Vi ber honom förklara djupare: 

Vi betalar ofta ut pengar från ICE – vad är det?

Nils Danielsson
ICE står för International Copyright Enterprise och är ett bolag som Stim startat tillsammans med Stims systerorganisationer i England och Tyskland. Syftet är att gemensamt licensiera våra och andras rättigheter till globala musiktjänster (streamingtjänster) som är verksamma i Europa, Mellanöstern och Nordafrika och delar av Asien. Exempel på det vi kallar globala musiktjänster är Youtube, Spotify och Soundcloud.

Varför gör ICE det och inte Stim?
Vi gjorde detta själva fram till 2016, men såg att den digitala musikmarknaden i framtiden skulle ställa höga krav, särskilt på en organisation som Stim som representerar många anslutna med en internationellt framgångsrik repertoar. Det behövs stora resurser och muskler för att förhandla med musiktjänsterna och utvecklad teknologi för att processa de snabbt växande datamängderna. Genom ICE kan vi dela på investeringar och säkra att musikens värde stärks på den här marknaden.

Vad innebär det här för mig som ansluten? Vad får jag för fördelar genom att Stim och ICE samarbetar?
ICE maximerar värdet på din musik så att du får bästa möjliga ersättning, och gör det effektivt. Genom att företräda rättighetshavare från Sverige, England och Tyskland har ICE tyngden att påverka rättighetshavarnas villkor och man har en enorm expertis inom licensiering och förhandling. ICE stora repertoar gör att vi kan bevaka rättigheterna till din musik i fler länder och på fler musiktjänster till en lägre kostnad än som varit möjligt om Stim agerade på egen hand.

Hur skulle situationen se ut för oss utan ICE?
Då skulle varje land och sällskap behöva hantera allt detta på egen hand, vilket inte är lätt. Genom att ha en gemensam plattform för licensiering, bearbetning av data och copyrighthantering så minskar kostnaderna och arbetet blir mer effektivt. Det innebär i slutändan högre utbetalningar till Stims anslutna musikskapare. ICE driver också utvecklingen för en effektivare digital musikmarknad genom att sätta standarder och processer. Det gör det också enklare för kunderna, dvs musiktjänsterna, att använda musiken genom att de erbjuds en samlad licens för flera länder och rättighetsorganisationer.

Vad ligger i planeringen framöver?
Arbetet med att förbättra licensvillkor och musikens värde pågår oavbrutet, men det är inte alltid så synligt utåt. Vi gläds att fler organisationer väljer ICE för sin digitala licensiering, nu senast amerikanska systerorganisationen BMI. Vid sidan om detta gör vi stora investeringar i teknologi. Ett viktigt innovationsområde handlar om att skapa ett intelligent sätt att hantera all den ”metadata” som behövs för att ta betalt och sedan betala ut ersättningar till er anslutna för musik på nätet.

 

Tags