_dsc5514-sv.jpg

Noomi Hedlund, kulturminister Amanda Lind och Max Låke
Noomi Hedlund, kulturminister Amanda Lind och Max Låke
Nyhet11 februari 2020
Nätverket och tankesmedjan UTOM, Unga Tankar Om Musik, värvar nya medlemmar. Är du mellan 25 och 40 år och jobbar med musik så har du nu en unik chans att få vara med i deras exklusiva skara och påverka framtidens svenska musiklandskap.

Det är svårt att med bara några få ord beskriva vad nätverket Unga Tankar Om Musik är och gör. Utifrån det fastslagna antalet på 40 medlemmar så är syftet att vara ett nätverk för utbyte av idéer som kan främja musiklivet. UTOM är också en politisk kraft, en tankesmedja om du vill, som ska föra unga musikers talan i kulturpolitiska frågor. Utöver det så är det också en livfull plattform för musikaliska och kreativa samarbeten medlemmarna emellan.

Nu är det dags för UTOM att få in nya infallsvinklar genom en nyrekrytering av medlemmar. Enligt stadgarna väljs man in för en period på fyra år, för att sedan avsluta sitt medlemskap. På så sätt garanteras återväxten av nya idéer och perspektiv. Våren 2020 väntas tiotalet nya medlemmar antas.

- Vi letar efter professionellt aktiva i hela musiklivet som vill vara med och påverka musiklivets framtid. Den som söker ska vara mellan 25-40 år och ha minst tre års arbetslivserfarenhet, säger Max Låke, verksamhetsledare för Unga tankar om musik.

Vad innebär det då att vara medlem?

– Medlemskapet innebär främst möjligheter, och inte så många måsten, säger Noomi Hedlund, medlem sedan 2016. Fyra gånger om året träffas vi och ha möten under två dagar, och för att alla verkligen ska ha samma möjligheter att delta så är resor, mat och boende betalt. Vi förutsätter att du är aktiv och delar med dig av dina tankar och idéer. Det är det som är själva grunden i medlemskapet. 

För den som antas som medlem i UTOM väntar fyra spännande år av engagemang. Senast den 23:e februari ska ansökan vara inskickad via formuläret på UTOMS hemsida.

UTOM är ett fristående och oberoende nätverk som bildades 2016.

Unga tankar om musik finansieras av en rad olika stiftelser och program. 

Länk till unga tankar om musiks hemsida