Nyhet15 december 2014

Vi är glada att kunna meddela att ersättning för Spotify tredje kvartalet 2014, som skulle betalas ut i mars 2015, kommer att utbetalas redan nu i december.

Stim har tagit hänsyn till synpunkter och önskemål om att betala ut pengarna inom det nuvarande finansiella året och arbetat intensivt för att kunna tidigarelägga avräkningen. Förutom andra kvartalet 2014, kommer decemberutbetalningen därmed också innehålla tredje kvartalets spelningar för Spotify.

Utbetalningar som följer efter december kommer fortsättningsvis att ske enligt tidigare kommunicerad plan, det vill säga fjärde kvartalets spelningar 2014 betalas ut i juni 2015, första kvartalets spelningar 2015 i september 2015 och avslutningsvis andra kvartalets spelningar 2015 i december 2015. Notera att denna periodisering gäller för såväl Spotify som WIMP.

Den nya utbetalningsplanen är resultatet av större datavolymer och ökad komplexitet i och med europatäckande licensiering av digitala rättigheter. För att vi tillsammans med musiktjänsterna ska upprätthålla högsta möjliga kvalitet på utbetalningen till våra anslutna, utökas processhanteringen med en justerad utbetalningsplan som följd.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta Stims förlagsservice:
forlag@stim.se
08-783 89 00