Nyhet20 december 2018
Som en del av er har märkt, har vi regelbundet under året skickat ut en enkät till medlemmar med frågor om Stims verksamhet. Undersökningarna är del i ett utvecklingsarbete som vi satt igång inom Stim och via enkätsvaren får vi både kunskap om vad ni tycker om er organisation, och en bild av hur vi kan bli ännu bättre.

Undersökningarna görs i samarbete med företaget 3S och vilka som får enkäten väljs ut slumpvis bland upphovspersoner och förlag. När vi summerar upp årets resultat, glädjer det oss förstås mycket att Stim får ett gott betyg! På en skala om 1-7 blir det sammantagna betyget ett snitt om 5,70 i senaste undersökningen. 

Ett område får särskilt högt resultat och det är vårt arbete med att stå upp för musikens värde och driva en stark upphovsrätt.

 Här får Stim ett betyg om 6,13 på en skala om 1-7 och det måste ses som ett toppbetyg. Tack för det! Men jag vill betona att detta arbete gör vi tillsammans, och bara genom att vi kan visa uppslutningen från våra 86 000 medlemmar, kan vi göra skillnad på riktigt. Och engagemang finns det, det visade ni inte minst genom att sätta rekord för Sverige vad gäller musikskapare som skrivit under uppropet om copyright-direktivet i EU. Läs mer om hur Stim jobbar aktivt vidare med dessa frågor.

Ett annat område i enkäten som vi varit angelägna att få er syn på är det som rör utbetalningen för den musik som spelas. Här ser vi ett behov av att bli ännu bättre på att t ex förse er med den information kring utbetalningen som ni vill ha och skapa tydlighet i en ganska komplex process. Enkätsvaren ger fortfarande ett gott betyg på 5,42, men av resultatet ser vi också vilka områden som vi behöver sätta särskilt fokus på framöver. Stort tack för det, det är precis det som är syftet. 

Vi fortsätter med enkäten även nästa år och vi är förstås väldigt tacksamma om ni som får den i mailboxen tar er tid att svara. Det är värdefullt för alla, för oss som jobbar på Stim i vår strävan att hela tiden utveckla verksamheten, och för er medlemmar – som förtjänar de bästa förutsättningar att fortsätta skapa den fantastiska musik ni gör. 

Med det vill jag hälsa er en riktigt God jul och ett Gott nytt år!

Karsten Dyhrberg Nielsen,
Vd Stim