Nyhet25 maj 2018
Den 25 maj träder den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft. Våra användares integritet har alltid varit viktig för oss och vi är måna om att skydda dina personuppgifter. Därför vill vi informera om vår uppdaterade integritetspolicy.

I och med införandet av GDPR har vi tagit fram en ny integritetspolicy, som syftar till att informera dig om vilka personuppgifter vi behandlar, varför och hur vi behandlar dem, vilka rättigheter du har och vilket ansvar vi har för dina personuppgifter.

Alla upplysningar som direkt eller indirekt kan knytas till dig som fysisk individ utgör personuppgifter och dina personuppgifter behövs i olika delar av vår verksamhet.

Vad innebär GDPR för mig?

Införandet av GDPR innebär att skyddet för din personliga integritet förstärks och du får större kontroll över dina uppgifter. Vi behandlar olika kategorier av personuppgifter med olika ändamål och rättsliga grunder.

Musikskapare - Stim behandlar dina personuppgifter bl a för att:

 • vi ska kunna behandla din ansökan om anslutning till Stim för att i förlängningen göra det möjligt att du får ersättning när din musik spelas
 • ge dig tillgång till våra webbtjänster
 • vi ska kunna utveckla och förbättra de tjänster vi tillhandahåller
 • vi ska kunna kommunicera med dig, t ex utskick av Stim-magasinet, nyhetsbrev och liknande

Musikanvändare eller musikförlag - Stim behandlar dina personuppgifter bl a för att:

 • kunna efterleva avtal mellan Stim och din huvudman och för att vårda kundrelationer
 • underlätta samarbetet mellan förlag och sällskap
 • ge dig tillgång till våra webbtjänster
 • kunna utveckla och förbättra de tjänster Stim tillhandahåller
 • för att kunna kommunicera med dig, samt för att på olika sätt framställa och analysera branschstatistik
 • fullgöra rättsliga förpliktelser rörande t ex bokföring och beskattning

Musikrapportör - Stim behandlar dina personuppgifter bl a för att:

 • kunna ersätta rättighetshavare då deras musikverk framförs offentligt
 • kunna kommunicera med dig, t ex vid påminnelser om att musikrapportera

Webbesökare på Stim.se - Stim behandlar dina personuppgifter bl a för att:

 • förbättra Stims webtjänster
 • hantera och besvara frågor och ärenden mottagna genom kontaktformulär, e-post och telefon
 • analysera webbesökarnas beteenden på Stim.se (dvs cookies)

Notera att lagringstiderna, dvs hur länge vi har rätt att behålla dina personuppgifter hos oss, varierar mellan de olika användarkategorierna.

För fullständig information rekommenderar vi att du läser Stims integritetspolicy.