Nyhet23 januari 2022
Sverige håller på att göra om upphovsrättslagen utifrån EU:s upphovsrättsdirektiv, vilket innebär en lång rad förändringar på flera områden. Stim driver i första hand frågan om att få till hårda ansvarsregler för internetplattformar och en lagstiftning som ser till att fler licenser kommer på plats.

Justitiedepartementet har lämnat ett första förslag och tyvärr innehåller det flera negativa delar när det gäller de nya ansvarsreglerna som regleras genom artikel 17. Stim har därför bedrivit ett brett arbete inte bara gentemot beslutsfattarna utan även mot branschen i stort för att få fler att engagera sig i frågan. Stim är en av de aktörer som kommit med synpunkter på Justitiedepartementets nuvarande förslag. Merparten av synpunkter som kommit in till Justitiedepartementet visar just på de brister som Stim lyfter. Stims vd Casper Bjørner kommenterar arbetet:

– Det är mycket hårt jobb kvar innan de nya reglerna är på plats. De senaste två veckorna har vi träffat både kulturdepartementet och justitiedepartementet för att lyfta låtskrivarnas perspektiv. Mitt mål är att få till en så bra lagstiftning som möjligt som bäddar för fler licenser och ökar värdet på musiken.

För många musikskapare kommer en annan viktig del av direktivet påverka vardagen: transparenstriangeln som finns i artiklarna 18-23. I denna del stärks upphovspersoner som avtalsparter och får bland annat rätt till lämplig och proportionell ersättning för sina verk. Många musik- och kulturorganisationer så som SKAP och KLYS driver dessa frågor med stor kraft.

Artikel 17 handlar om att plattformar där användarna själva laddar upp material, till exempel Youtube, ska ta större upphovsrättsligt ansvar för innehållet. Plattformarna kommer framöver vara tvungna att försöka teckna licenser med rättighetshavarna, och om det inte är möjligt så ska plattformarna i vissa fall hålla upphovsrättsligt skyddat material borta från sina tjänster.