Nyhet10 februari 2014
Vid en extra föreningsstämma i december 2013 röstade en majoritet ja till styrelsens förslag till nya regler för fördelning av upphovsrättslig ersättning. För att det nya systemet ska bli verklighet krävs ett andra beslut vid stämman den 18 februari.

Vid en extra föreningsstämma i december 2013 röstade en majoritet ja till styrelsens förslag till nya regler för fördelning av upphovsrättslig ersättning. För att det nya systemet ska bli verklighet krävs ett andra beslut vid stämman den 18 februari.

Utgångspunkten i Stims fördelningssystem är att fördela intäkter utifrån underlag om vilken musik som har framförts offentligt. 2012 var Stims utbetalningar till upphovsmän och musikförlag nästan 1,3 miljarder kronor.

Stim har även ett uppdrag att främja den svenska musikkulturen. Hittills har det gjorts genom att Stim har omfördelat intäkter genom gradering och så kallat MEM-stöd (marknadsmässigt eftersatta musikområden). Enligt det nya förslaget ersätts dessa av ett mångfaldsstöd.

Dagens gradering och MEM-stöd omfördelar ca 12 miljoner kronor per år. Mångfaldsstödet omfördelar samma belopp men på ett annat sätt.

Förslaget baseras på en utredning genomförd under 2012 och 2013 av Stim i nära samarbete med intresseföreningarna FST (Föreningen Svenska Tonsättare), SKAP (Sveriges kompositörer och textförfattare) och Musikförläggarna.

Frågor och svar

Presentation av förslaget

Pressmeddelande från september 2013

För mer information vänligen kontakta:
Claudia Salazar, fördelningschef Stim
[email protected], 08-783 88 26