Nyhet21 december 2020
Stim har träffat ett nytt avtal med SKR, Sverige Kommuner och Regioner, som ger musikskapare ersättning för musiken som regionerna använder. Det nya avtalet utgår från den faktiska musikanvändningen i den regionala verksamheten och ger musikskaparna en högre ersättning än tidigare, vilket bidrar till mångfald och återväxt i Sveriges musikliv.

Det nya avtalet med SKR är rådgivande till regionerna. Det tidigare avtalet tecknades under 1980-talet och byggde på ett öresbelopp per invånare – en trubbig modell som inte speglade den faktiska musikanvändningen i verksamheten. Sedan dess har mycket hänt i samhället och digitaliseringen har skapat nya möjligheter för musikanvändning.

Den nya avtalet speglar bättre den ökade användningen av musik och ger större möjlighet för varje region att själva påverka ersättningen till Stim. Vidare innehåller det nya avtalet mer exakt musikrapportering vilket bidrar till en mer exakt fördelning.