Nyhet9 november 2023
Stim och Svensk Live har enats om en ny ersättningsmodell till musikskaparna för liveevenemang. Överenskommelsen innebär en prismodell med en bestämd procentandel av biljettpriset, från att tidigare utgått från en fast tariff.

Den nya prismodellen gäller endagsbiljetter, och innebär att livearrangören betalar musikskaparna en andel på 4 % av biljettintäkterna för biljettpriser upp till 650 kr (ex moms). Från biljettpriser om 651 kr får musikskaparna 3 % av intäkterna. 

Överenskommelsen träder i kraft i januari 2025, med en instegsmodell under 2024. Brytpunkten på 650 kr kommer sedan att indexregleras varje år enligt KPI.