Nyhet11 juni 2015
Mindre analogier – mer fördelning utifrån rapporter. Stimpengar från företag som använder sig av en musikleverantör kommer att fördelas utifrån de låtlistor som spelats i företagens respektive verksamhet. Stim betalar ut enligt den nya modellen från och med juni.

På senare år har fler och fler företag och organisationer på allvar börjat integrera musik som en viktig del i verksamheten. Många köper numera in tjänster från så kallade musikleverantörer, som tillhandahåller skräddarsydda låtlistor för exempelvis butiker, restauranger och hotell.

Leverantörerna av bakgrundsmusik blir allt fler, och de tekniska förutsättningarna hos dessa företag möjliggör i sin tur mer detaljerade underlag för fördelning av Stimpengar. En välkommen utveckling för Stim, som har som mål att öka andelen rapportering i utbetalningsunderlaget.

Inför juniutbetalningen använder Stim för första gången musikleverantörernas musikrapporter som underlag för fördelning av licensintäkterna från de kunder som använder en musikleverantör, istället för att som tidigare basera utbetalningen på intervjuer med ett urval av kunder. Målet är att minska den så kallade analogifördelningen och betala ut baserat på musikrapportering.

– Rapporterna innehåller exakt hur många gånger som varje låt har streamats. Vi processar en rapport per musikleverantör så vi viktar inte efter licensintäkten hos de olika kunderna, men det är ett stort kliv i rätt riktning, säger Sara Kilander som ansvarar för området Rättighetshavare på Stim. 

Stim samarbetar med Spotify Business (Soundtrack Your Brand) samt Swedebeat och MusicPartner, som erbjuder skräddarsydda låtlistor och specialanpassad musik för gym och träningsanläggningar.

Juniutbetalningen baseras på rapportunderlag för andra halvåret 2014 och kommer att ge en bättre bild av hur Stim ska arbeta för att de framtida avräkningarna i högre grad ska spegla det faktiska musikanvändandet.

– Det är alltid en balansgång när vi utvecklar våra betal- och fördelningsmetoder. Om administrativa kostnader äter upp stimpengarna förvaltar vi inte uppdraget på ett sätt som kommer upphovspersoner och förlag till gagn. Därför kommer analogin vara fortsatt viktig även om de digitala musikleverantörerna innebär möjligheter till mer rapportering, säger Sara Kilander.