Nyhet22 januari 2022
Under 2022 kommer tre svenska artister och tre svenska nyckelpersoner i musikbranschen att delta i Keychanges karriärutvecklingsprogram.

Keychange är ett internationellt projekt för jämställdhet i musikbranschen, som bland annat arbetar för jämställda festivaler och med att hjälpa fram kvinnliga och icke-binära låtskrivare, artister och andra i musikbranschen. Nu har sex svenska artister och branschaktiva valts ut till Keychanges karriärutvecklingsprogram, av nära 600 sökande.

Under 2022 kommer tre svenska artister och tre svenska nyckelpersoner i musikbranschen att delta i Keychanges karriärutvecklingsprogram. Totalt har 75 kvinnor och icke binära talanger från de 12 deltagande länderna valts ut till 2022 års nätverk och nära 300 personer kommer att ha genomgått programmet när Keychange-projektet går i mål 2024. Keychange riktar sig till musiktalanger i början av en internationell karriär och nyckelpersoner i musikindustrin. Keychanges övergripande syfte är att skapa ett jämställt musikliv på alla nivåer.

De utvalda talangerna från Sverige är:
Ivy Ofori
Sissel WIncent
Sofia Sandqvist
Rebecka Digervall
Affa Alizadeh
Fågelle - Klara Andersson

Stim är en av huvudfinansiärerna för den svenska delen av projektet. Casper Bjørner kommenterar:

- Stim arbetar för ett rikt svenskt musikliv med mångfald på alla plan, och att öka jämställdheten i branschen är helt centralt. Vi har en lång väg dit, och just därför är initiativ som Keychange så viktiga. Keychanges program för karriärutveckling är ett fantastiskt exempel på hur man genom att kraftsamla kan bedriva ett långsiktigt förändringsarbete

Läs senaste svenska pressmeddelandet från Keychange här