Nyhet21 februari 2014

Vid Stims extrainkallade föreningsstämma den 18 februari avslog stämman det förslag om ändring av fördelningsregler som lagts fram av Stims styrelse. För att ändringen skulle antas krävdes ett ja med kvalificerad majoritet i stämman. 46 personer röstade ja och 33 nej, vilket alltså inte utgjorde ett tillräckligt stöd för att anta det nya förslaget. Fördelningsreglerna ligger således fast enligt nuvarande ordning.