Nyhet11 juni 2024
Den 28 maj höll Stim sin årsstämma som för andra året i rad genomfördes både i Stimhuset på Hornsgatan och digitalt. När 2023 sammanfattades kunde medlemmarna glädjas åt ett år av rekordintäkter – där samtliga intäktsområden ökade från året innan, detta för första gången sedan innan pandemin.

Årsstämman öppnades av ordföranden Carina Brorman som lyfte vikten av att investera för framtiden i en tid när Stim står starkare än någonsin – i en omvärld som samtidigt präglas av oro. Med rekordintäkter på 3,1 miljarder kronor och den högsta utbetalningen någonsin till låtskrivare, kompositörer och förlag på 2,6 miljarder kronor, är det tydligt att svensk musik fortsätter växa internationellt.

Rekordsummor inom alla intäktsområden

2023 resulterade i rekordsummor inom i princip alla Stims insamlingsområden. Intäkterna från bakgrundsmusik – bl.a. restauranger, hotell och butiker – ökade med 13 %, till 227 miljoner kronor. Intäkter från livespelningar steg med 13 % och nådde 133 miljoner kr, och intäkter från radio & tv ökade med 8 %, till 382 miljoner kr. Stims vd Casper Bjørner passade under stämman på att lyfta, och hylla, det internationella samarbetet ICE.

– Stims framgångar med att samla in musikersättning från hela världen är till stor del tack vare ICE – vårt samarbete för internationell licensiering tillsammans med brittiska PRS for Music och tyska Gema. Det har gynnat våra rättighetshavare avsevärt. Under en fyraårsperiod har ICE samlat in närmare 50 miljarder kronor från hela världen, och royaltybetalningarna från ICE står idag för 30 % av Stims totala intäkter.

Jubileumsår med musikfrämjandet i fokus

2023 innebar också ett jubileum för Stim som firade 100 år, bland annat med att dela ut 500 000 kronor i extra stipendier, och en storslagen fest fylld av musik. Som en del av firandet donerade Stim 187 gitarrer till bibliotek över hela landet, med målet att bidra till återväxten av nästa generations musikskapare.

Under 2023 gick totalt 52 miljoner kronor av Stims insamlade medel till att främja mångfald av musikaliska uttryck, återväxt och en inkluderande musikbransch för alla. Detta arbete genomfördes av Stim, FST, Skap och Musikförläggarna, genom projektet Stim Forward Fund.

Det musikfrämjande arbetet låg också i fokus på stämman där det togs flera beslut med syfte att bl.a. förtydliga användingen av intäkter som av olika skäl inte har kunnat betalas ut, samt att möjliggöra effektivare hantering av medel för den musikfrämjande verksamheten.

Motion om samordning av licensiering

En av motionerna vid stämman innehöll ett förslag om att utreda en samordning av Stims och Samis verksamheter vad gäller bakgrundsmarknaden för att underlätta och förbättra förutsättningarna för både kunder och anslutna. Styrelsen ställde sig bakom förslaget som röstades igenom av stämman. Stim kommer nu att utreda frågan och redovisa resultatet till nästa årsstämma.

Det togs även beslut om inrättandet av en arvodeskommitté för att ge valberedningen möjlighet att arbeta mer fokuserat med personvalsfrågor.

Ett stort tack till alla medlemmar som deltog på årets stämma och bidrog till en inspirerande dag vi ser redan fram emot nästa år!

Läs Stims årsredovisning och insynsrapport här.

Tags