graf_cicac.png

CISAC Global Collections Report 2020
CISAC Global Collections Report 2020
Nyhet28 oktober 2020
En ny rapport från den globala upphovsrättsorganisationen CISAC visar hur pandemin har slagit hårt mot flera kulturella och kreativa branscher 2020. Ser man till hela världens royaltyinsamling för musik, tv & film, bildkonst, drama och litteratur förväntas intäkterna sjunka upp till 35 procent, vilket motsvarar 3,5 miljarder euro.

Samtidigt kan Stim presentera nya beräkningar som visar att de svenska musikskaparna kommer förlora omkring 200 miljoner kronor under 2020 kronor i uteblivna intäkter kopplade till Covid 19-pandemin.

Björn Ulvaeus är ordförande för CISAC och kommenterar den nya rapporten: 

  • Today, uncertainty about the future for creators is even worse than it was when the pandemic first emerged. Millions of creators are losing their livelihood. We were the first industry to be impacted and we will be the last to return to health, säger Björn Ulvaeus, ordförande CISAC.
  • Creators are innovative, entrepreneurial, and resilient, but to build a long path out of this crisis, we have to turn to governments. This is not just for emergency funds; however welcome those have been. Policymakers also need to tackle the problems in front of them: the deep flaws that have skewed the playing field for creators for many years. COVID-19 did not create this skewed level playing field. But it has sure aggravated and exacerbated it. This is the time for governments to show they take creative industries seriously. It is time for policymakers to wake up and act, säger Björn Ulvaeus.

Karsten Dyhrberg Nielsen, vd Stim, kommenterar: 

  • 2020 har varit ett mörkt år för musikskaparna. De hårda restriktionerna har i praktiken inneburit ett näringsförbud för många och tyvärr ser vi i våra prognoser att krisen fortsätter även nästa år. Det är extremt viktigt att våra förtroendevalda får kunskap om den tuffa situationen som våra anslutna befinner sig i just nu, säger Karsten Dyhrberg Nielsen, vd Stim.
  • Stim och andra aktörer i musikbranschen gör så mycket vi kan för att lindra krisens effekter men mer behöver göras. Det här är inte bara ett privatekonomiskt problem för musikskapare, utan för hela Sverige. Musikbranschen är en viktig del i de kulturella och kreativa näringarna som driver innovation och tillväxt i kunskapsekonomier som Sverige idag, säger Karsten Dyhrberg Nielsen.

Ta del av rapporten här.

Om CISAC

Stim är en av 232 organisationer i International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC), en sammanslutning av upphovsrättsorganisationer som genom sina medlemmar i 121 länder representerar mer än fyra miljoner kulturskapare inom genrer som musik, tv & film, bildkonst, drama och litteratur.