Nyhet29 september 2017
På Stims årsstämma antogs nya allmänna villkor för anslutning till Stim. Villkoren gäller fr o m 1 oktober 2017. Du som är Stimansluten behöver inte göra någonting - de nya villkoren ersätter automatiskt både anslutningskontrakt och medlemsavtal.

Med anledning av den nya lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt behövde Stim se över sina villkor för anslutning. I samband med det tog Stim tillfället i akt att ge en tydligare bild av vilka rättigheter och skyldigheter anslutna har och hur Stims förvaltningsuppdrag fungerar. De nya villkoren bygger på det gamla anslutningskontraktet och innebär inga större förändringar, men några nyheter finns.

Begreppen "ansluten" och "medlem" beskrivs tydligare

Som "ansluten" ger man Stim i uppdrag att förvalta musikrättigheter. Stim ser till att de som använder de anslutnas musik har musiklicens och Stim inkasserar, fördelar och utbetalar ersättning till de anslutna. Som "medlem" i Stim har man möjlighet att vara med och påverka Stim, framför allt genom rösträtt på föreningsstämman. Villkoren för anslutningen framgår av de Allmänna villkoren och villkoren för medlemskap finns i Stims stadgar.

Tydligare beskrivning om begränsat förvaltningsuppdrag

Stim ger redan idag möjligheten att begränsa ett förvaltningsuppdrag till att omfatta en mindre del av rättigheterna. I de nya villkoren tydliggörs att den anslutne har rätt att både utöka och begränsa förvaltningsuppdraget under anslutningstiden och villkoren för detta.

Rätt att själv ge tillstånd till musikanvändning utan ekonomisk vinning

Fr o m 1 januari har du som Stimansluten, under vissa förutsättningar, rätt att själv ge tillstånd till andra att använda ditt verk, om användning sker utan ekonomisk vinning. Aktuella villkor finns på stim.se/villkor.

Om du som ansluten inte vill acceptera de nya villkoren kan du säga upp din anslutning med en månads uppsägningstid, förutsatt att det sker senast den 1 november 2017. Därefter tillämpar Stim den ordinarie uppsägningstiden på 6 månader. Vid uppsägning upphör också ett eventuellt medlemskap i Stim.