Nyhet21 juli 2014

Den utbetalning för onlineersättning avseende bland annat Spotify för andra kvartalet 2014 som sedan tidigare är planerad att betalas ut i september kommer att flyttas fram till december.

Licensiering av digitala rättigheter utvecklas alltmer mot en europatäckande marknad med större datavolymer och ökad komplexitet. För att vi tillsammans med musiktjänsterna ska upprätthålla högsta möjliga kvalitet på utbetalningen till våra anslutna, utökas processhanteringen med en förskjuten utbetalning som följd.

Utbetalningarna som följer efter december kommer fortsättningsvis att ske med samma periodisering, det vill säga tredje kvartalets spelningar i Spotify utbetalas i mars 2015, fjärde kvartalets spelningar i juni 2015, första kvartalets spelningar i september 2015 och avslutningsvis andra kvartalets spelningar i december 2015. Notera att denna förskjutning gäller för samtliga multiterritoriella tjänster, det vill säga såväl Spotify som WIMP, Music Partner med flera.

Övriga delar av septemberutbetalningen betalas ut som planerat den 16 september. Nedan framgår vilka avräkningsområden som ingår i utbetalningarna i september och december.

Utbetalning 16 september:
Konserter
Biografer
Online (OBS! exkl Spotify)
Biblioteksersättning                         
NCB online
Utland
Korrigeringar

Utbetalning 16 december:
Konserter
Biografer
Online (inkl Spotify Q2)
NCB skivförsäljning med mera
NCB online
Utland
Korrigeringar                                                              
Sveriges Radio
Sveriges Television
Kommersiell tv
Reklamradio
Närradio
Bakgrundsmusik

Vid frågor är du välkommen att kontakta Stims medlems- och förlagsservice:
[email protected] eller 08-783 95 00
[email protected] eller 08-783 89 00