selin.jpeg

Foto: Natalie Besér
Foto: Natalie Besér
Nyhet8 oktober 2020
Det har precis varit motionstid i riksdagen och bland de politiska förslag som lämnats in av partier och ledamöter finns ett som vi tycker är extra intressant. Vi har träffat mannen bakom motionen.

Hej Markus Selin! Du har skrivit en motion i riksdagen om att stärka förutsättningarna för de kulturella och kreativa näringarna. Berätta lite kort om din motion?

– Motionen handlar om att upprätta en plan för att skydda våra kulturella och kreativa näringar med immaterialrätten som verktyg. Motionen blir, vid ett fastställande i riksdagen, en tydlig signal till regeringen att intensifiera arbetet än mer. Detta är av största vikt för ett land som Sverige med framstående och viktiga kreativa näringar och Sveriges stora musikindustri. Det är därför centralt för Sverige att upphovsrättssystemet fungerar. Annars kan inte branscherna utvecklas och fungera på ett så bra sätt som man skulle vilja.

Varför är det här viktigt för dig?

– Mitt engagemang för immaterialrätt har jag burit länge, egentligen format under mina många år i Ingenjörssverige och jag har själv patent kring mobiltelefoner. Under april månad förra året insåg jag tyvärr att mitt parti Socialdemokraterna stod tämligen ensamma i arbetet för rättvis immaterialrätt när det gäller EU:s upphovsrättsdirektiv. Detta är en fråga om rättvisa, ägande, tillgångar och egendom.

Det handlar om att författare, musiker, journalister eller fotografer ska bestämma självt över hur dessa värden får användas och att ingen har rätt att åka snålskjuts på andras arbete.

Det är även en fråga om konkurrensneutralitet, där vissa plattformar och aktörer betalar för sig och andra inte gör det, det vill säga schysst konkurrens eller inte. I direktivet finns även viktiga skrivningar som skyddar de svenska och nordiska avtalslicenserna. De är viktiga för smidig klarering av rättigheter vilket även kan erbjuda slutkonsumenten värde och enkelhet, samtidigt som ersättningar når skaparna i de kulturella och kreativa näringarna.

Vad händer med motionen nu?

– Motionen kommer nu att stötas, blötas och jämkas i utskottsarbetet, förmodligen främst inom riksdagens näringsutskott där frågorna om upphovsrätt bottnar. Eftersom varje utskott speglar maktförhållandet i riksdagens hela kammare med 349 ledamöter så ges redan här en indikation under detta arbete hur en omröstning i riksdagens kammare senare kommer att sluta. Motionen blir slutligen, vid ett fastställande i riksdagen, en tydlig arbetsorder till regeringen om att intensifiera arbetet än mer.


Läs motionen här.